Admin 26 มิ.ย. 2566

“ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า” จากฟากฟ้าสู่บ้านปลาใต้ท้องทะเล หวังฟื้นฟูปะการัง

กรม ทช. ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม "ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จากฟากฟ้าสู่บ้านปลาใต้ท้องทะเล" ณ เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

2023-06-26_10-03-52

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานรับมอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมด้วย ณ เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ รรท.อทช.ได้รับมอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จากนายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมกล่าวต้อนรับเเละส่งมอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จำนวน 240 ชุด โดยกรม ทช. ร่วมกับ กฟผ. ดำเนินโครงการศึกษาทดลองการฟื้นฟูปะการัง ซึ่งใช้วัสดุถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว มีโครงสร้างเหล็ก คงทน แข็งแรง เหมาะสมกับการฟื้นฟูแนวปะการัง สามารถนำไปใช้เป็นฐานสำหรับปลูกปะการังในพื้นที่นำร่องแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และชลบุรี ซึ่งมีการดำเนินการวางลูกถ้วยไฟฟ้ามาแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2562-2565

สำหรับพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดวางในพื้นที่ไปแล้ว จำนวน 1,450 ชุด พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ มีการติดตามผลในการจัดวางที่ผ่านมา วัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลงเกาะและการเจริญเติบโตของปะการังได้เป็นอย่างดี เมื่อมีตัวอ่อนปะการังลงเกาะสามารถเคลือบและขยายในแผ่นเซรามิกได้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร

ในปี 2566 กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการส่งมอบวัสดุลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จัดวางพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 240 ชุด เพื่อนำลงจัดวางสำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังและฐานปลูกฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ทดลองบริเวณแนวปะการังด้านตะวันออกของเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ต่อไป

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์