Admin 25 เม.ย. 2560

ผู้ว่าฯ มุกดาหารนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำห้วยบางทราย

560000004349101

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหน่วยงานรัฐตรวจสอบคุณภาพน้ำห้วยบางทราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำ 5 หน่วยงานรัฐลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้วยบางทราย หลังพบสภาพน้ำเป็นสาหร่ายสีเขียวขุ่นทั่วลำน้ำ หวั่นเป็นสาหร่ายมีพิษ คาดรู้ผลแล็บไม่เกิน 2 วัน พร้อมขอชาวบ้านให้ความร่วมมือสอดส่องคุณภาพน้ำ

560000004349102

วันที่ 25 เม.ย. 60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร, นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอดงหลวง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านแก้ง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในลำห้วยบางทราย หลังสภาพลำน้ำมีสีเขียวเข้ม โดยให้เจ้าหน้าที่ลงไปตักเอาน้ำขึ้นมาตรวจสอบ

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สภาพปกติทั่วไปตามธรรมชาติจะมีสาหร่ายสีเขียวอยู่ในน้ำ และมีอยู่หลายสายพันธุ์ ทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษ สภาพที่เกิดขึ้นในห้วยบางทรายครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีสภาพเหมาะสมหลายอย่าง ทั้งอุณหภูมิ มีอาหารของสาหร่าย สภาพน้ำนิ่ง ทำให้เกิดสาหร่ายขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ เช่น การประปาฯ อุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาคที่จังหวัดอุบลราชธานี ชลประทาน ร่วมเก็บตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเก็บตัวอย่างตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่เกิดสาหร่าย คาดว่าจะรู้ผลตรวจจากแล็บไม่เกิน 2 วันจะทราบผลว่าสาหร่ายเป็นพิษหรือไม่ ส่วนรายละเอียดของคุณภาพน้ำจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

560000004349103 560000004349104

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ หากเกิดเหตุการณ์สาหร่ายขึ้นมาแบบนี้อีกให้รีบแจ้งหน่วยงานราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเอาสาหร่ายออก ขณะเดียวกันให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำว่ามีปลาตายลอยขึ้นมาบนผิวน้ำหรือไม่ หากมีปัญหาให้รีบแจ้งทางราชการ

ที่มา : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000041945