Admin 25 เม.ย. 2560

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่แก้ปัญหาโรงงานยางพาราเหม็น พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง หลังมีการสั่งปิดโรงงานแก้ 1 เดือน

250425601845

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่แก้ปัญหาโรงงานยางพาราเหม็น พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง หลังมีการสั่งปิดโรงงานแก้ 1 เดือน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคณะ ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหากลิ่นรบกวนจากโรงงานยางพารา เริ่มจากการสรุปข้อมูลภายในห้องประชุม ศาลากลาง จ.อุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังโรงงานยางพาราในเขต ต.หนองนาคำ ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง  1 เดือน ตามคำสั่งของ ผวจ.อุดรธานี ทั้ง 2 โรงงานตั้งอยู่ติดกันบริเวณ ริม ถ.อุดรสกล โดยได้ตรวจสอบบริเวณกองยางก้อนถ้วย ปล่องควันกระบวนการอบยางแท่ง ที่ระบุว่าเป็นต้นตอของกลิ่นเหม็น ประกอบคำชี้แจงจากผู้จัดการของทั้ง 2 โรงงาน และจุดที่ 3 คณะได้ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ บ.จำปา ต.หนองนาคำ ซึ่งเป็นหมู่ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ใกล้โรงงานมากที่สุด

นายจตุพร เปิดเผยว่า วันนี้มาดูว่าการปิดปรับปรุงของ 2 โรงงาน จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรบ้าง เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงทั้งเรื่องของเทคนิค ผลกระทบของชาวบ้านและโรงงาน ทั้ง 3 ส่วนนี้โรงงานคงจะต้องนำไปปรับปรุง ดูว่าโรงงานของตัวเองนั้นมีจุดอ่อนจุดบกพร่องตรงไหน สำคัญที่สุดคือ ชาวบ้าน โรงงาน ภาคเกษตรกร ต้องอยู่ได้ การแก้ปัญหาต้องยั่งยืนไม่ยืดเยื้อเหมือนที่ผ่านมา ให้ข้อมูลกับโรงงานว่าต้องแก้จุดไหน ย้ำให้ชาวบ้านสบายใจในการแก้ปัญหา

อีกประเด็นคือจะเพิ่มการตรวจวัดกลิ่นมาตรฐานโรงงานยางพาราเข้าไปอีก จาก 23 เป็น 24 ประเภท เพราะปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการตรวจวัด แต่ก็มีตัวอย่างการตัดสินคดีเกี่ยวกับโรงงานยางพาราในพื้นที่ จ.ระยอง ถือเป็นบรรทัดฐานได้ ทราบว่าที่อุดรธานีมีอีกหลายแห่งที่มีการร้องเรียนกลิ่นจากโรงงานยางพารา ก็ต้องตรวจสอบและว่ากันไปตามขั้นตอน วันนี้เอาจุดนี้ให้เสร็จเรียบร้อย จะได้มีมาตรฐานการตรวจสอบในอนาคต โดยนายจตุพรฯ กล่าวด้วยว่า หากไม่สามารถแก้ไขได้ก็พร้อมจะมานอนพิสูจน์กลิ่นดูซักครั้ง ว่าชาวบ้านนั้นเดือดร้อนมากแค่ไหน


ที่มา : http://www.homecable.co.th/home-news/local-news