Admin 25 เม.ย. 2560

โรงงานไฟฟ้าในนิคมฯ เหมราช ต.บ่อวิน วาง 8 มาตรการหลักป้องกันผลกระทบต่อชุมชน

560000004328701

โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ในนิคมฯ เหมราช ชลบุรี ต.บ่อวิน เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยย้ำวาง 8 มาตรการหลัก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชาวบ้าน และชุมชน หากได้รับการพิจารณา พร้อมเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2562 นี้

วันที่ 25 เม.ย. นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รักษาการนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมี นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้บริหารบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์ กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้บริหารบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 15.23 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท โดยใช้เชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายมาผลิตไฟฟ้า และส่งเข้าโครงข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

โดยมีกำลังการผลิต 8.63 เมกะวัตต์ และกำลังไฟฟ้าส่วนหนึ่งใช้ในกิจกรรมภายในบริษัท และส่งเข้าสู่โครงข่ายของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 6.90 เมกะวัตต์ ซึ่งจะต้องใช้กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 396 ตันต่อวัน หรือ 144,540 ตันต่อปี

โดยหลังจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จะรวบรวมข้อมูลทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก็พร้อมดำเนินการก่อสร้างภายใน 24 เดือน โดยจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดดำเนินการได้ภายในปลายปี 2562 นี้

ด้าน ปรีชาวิทย์ รอดรัตน์ ที่ปรึกษาบริษัทเอ็นไว เวิร์ค จำกัด กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้ได้วางมาตรการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 8 มาตรการหลัก คือ 1.ด้านคุณภาพอากาศ 2.ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 3.ด้านระดับเสียง 4.ด้านทรัพยากรน้ำใช้ 5.ด้านคุณภาพน้ำ 6.ด้านการคมนาคม 7.ด้านการจัดการของเสีย และ 8.ด้านสังคมเศรษฐกิจ

โดยมาตรการต่างๆ นั้นทางบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญากับประชาชน และชุมชนอย่างเคร่งครัด และสามารถร่วมกันตรวจสอบได้หากเกิดความไม่มั่นใจ เพื่อเป็นการสร้างความสบายใจต่อประชาชน และชุมชน โดยหวังให้โรงงาน และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

560000004328702

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ บ่อวิน ,เขาคันทรง และสุรศักดิ์ ร่วมรับฟังในครั้งนี้

560000004328703

ทางโรงงาน วาง 8 มาตรการหลัก ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน


ที่มา : https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000041757