Admin 25 เม.ย. 2560

"ผู้ว่าเมืองคอน" เจอเองกับตา ลอบปล่อยน้ำเน่าภูเขาขยะลงคลอง สั่งปิดทันที

560000004323302

ผู้ว่าฯ จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ภูเขาขยะเป็นครั้งแรก ลมออกหูเจอเองคาตาจุดลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ ก่อนสั่งปิดทันที และเร่งให้นักวิชาการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยด่วน

แม้ว่าปัญหามลพิษที่แพร่กระจายออกมาจากภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในพื้นที่ ต.นาทราย ต.นาเคียน และบางส่วนของ ต.ปากพูน ต.ท่างิ้ว จะมีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะช่วงหลังอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา จะมีการลอบปล่อยน้ำเน่าเสีย หรือน้ำชะขยะเข้มข้นลงแหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนร่วมกันใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา

ล่าสุด เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 25 เม.ย. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก และปรากฏว่า ได้พบกับจุดปล่อยน้ำเน่าเสียจากภูเขาขยะลงแหล่งน้ำสาธารณะด้วยตัวเอง ทำให้ นายจำเริญ ไม่พอใจ และได้สั่งการให้มีการปิดร่องน้ำจุดนี้โดยทันที

560000004323301

ส่วน นายเชาว์นวัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอ้างว่าร่องน้ำดังกล่าวเป็นการ “เดรนน้ำฝน” หรือร่องระบายน้ำฝน แม้ว่าจะเห็นได้ชัดถึงสีเข้มของน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลา ยิ่งทำให้ นายจำเริญ ไม่พอใจ และระบุว่า การปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะต้องมีความชัดเจนเรื่องคุณภาพของน้ำ ที่จะต้องอยู่ในมาตรฐานการควบคุม พร้อมทั้งสั่งให้ประสานกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องคุณภาพน้ำ เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานตรงมายังผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับการปล่อยน้ำเน่าเสีย หรือน้ำชะขยะลงแหล่งน้ำสาธารณะ ได้ปรากฏการพบอย่างต่อเนื่องโดยชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีการบันทึกภาพไว้ได้หลายครั้ง แต่แม้จะปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่กลับไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการปล่อย หรือแพร่กระจายมลพอษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้เลย

560000004323303 560000004323304

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000041704