Admin 23 เม.ย. 2560

พังงาสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล ขนรถ GMC ลงทะเลทำปะการังเทียม

560000004243401
ทหารบก ร่วมกับจังหวัดพังงา ใช้รถ GMC ทำปะการังเทียม เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หน้าอ่าวเขาหลัก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง 560000004243402
วันที่ 23 เม.ย. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบรถ GMC ที่ปลดระวางแล้วเพื่อใช้เป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดพังงา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิรักษ์เขาหลัก กองทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาหลัก และพี่น้องประชาชนชาวเขาหลักเข้าร่วมกิจกรรมการจัดวางยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้
560000004243403
นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทางทะเลที่มีความสำคัญ มีความสวยงาม และมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่ทอดยาว น้ำทะเลที่ใสสะอาด แนวปะการังใต้ท้องทะเลที่งดงาม รวมถึงธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ กลายเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา เป็นลำดับต้นๆของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนปีละหลายหมื่นล้านบาท กระทั่งเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชน และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเขาหลัก จนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
560000004243404
จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้กลับคืนมาดังเดิม มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีสวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง จังหวัดพังงา จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์เขาหลัก และผู้ประกอบการท่องเที่ยวย่านเขาหลัก ทำโครงการอุทยานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใต้ทะเลแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นฟูทะเลไทยให้คงความสมบูรณ์ ด้วยการทำประติมากรรมเล่าเรื่องราวของจังหวัดพังงา นำไปจัดวางในบริเวณที่มีการจัดวางปะการังเทียม และเรือ ต.13 ที่มีการวางไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยเริ่มจากประติมากรรมปูนปั้นรูปเต่าทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ส่วนครั้งนี้ได้ขอรับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ คือ รถที่ปลดประจำการจากกองทัพบกจำนวน 20 คัน เพื่อนำมาจัดวางเพิ่มเติม ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในปีต่อๆ ไป จะนำประติมากรรมรูปปั้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงา และนำยุทโธปกรณ์ไปจัดวางเพิ่มเติม เพื่อจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และฝั่งทะเลอันดามัน โดยหวังจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลอีกแห่งหนึ่งของโลก
560000004243405
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการทำโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นบ้านของปลา และเป็นแหล่งดำน้ำแหล่งใหม่ของจังหวัดพังงา และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ดูแลมาโดยตลอดที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้เคยนำรถถังลงไปวาง และได้ขยายโครงการต่อมายังจังหวัดพังงา ด้วยรถทหารอีก 20 คัน โดยการมีส่วนร่วมของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ ได้ร่วมกันทำตามนโยบายประชารัฐ และจะทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาดูความงดงามที่เกิดขึ้น
560000004243406 560000004243407 560000004243408

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000040920