Admin 23 เม.ย. 2560

เน่า! ปลาในบึงน้ำสวนสาธารณะทุ่งท่าลาดยังตายเกลื่อน ทบ.นครฯ ยังหาทางแก้ไม่ได้

560000004240301
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังไม่สามารถควบคุมการตายของปลาในบึงน้ำขนาดใหญ่ในสวนสาธารณะทุ่งท่าลาดข้างภูเขาขยะได้ ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการแพร่กระจายของมลพิษจากภูเขาขยะอย่างจริงจัง 560000004240302

สภาพแวดล้อมรอบภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังเป็นปัญหาที่ลุกลามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สภาพน้ำภายในบึงน้ำขนาดใหญ่ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 หรือทุ่งท่าลาด กำลังมีสภาพเน่าเสีย ปลาจำนวนมากทยอยตายเป็นวันที่ 2 โดยที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังไม่สามารถควบคุมสภาพน้ำที่เป็นสาเหตุของปลาตายได้ สภาพในบึงน้ำเต็มไปด้วยซากปลาขนาดใหญ่จำนวนมากลอยตายอืดอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีปลาลอยหัวในสภาพอ่อนแรงอีกจำนวนมากเช่นกัน โดยหากยังไม่สามารถแก้ไขสภาวะแวดล้อมที่กำลังทรุดโทรมจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจนหมดทั้งบึง


ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สวนสาธารณะเป็นที่ออกกำลังกายยามเช้า ระบุว่า สภาพน้ำกำลังเป็นปัญหาอย่างชัดเจน บนผิวน้ำมีคราบฝ้าจับผิวน้ำเป็นวงกว้าง การตายของปลาจำนวนมากที่ปล่อยให้เน่าเปื่อยในน้ำจะเป็นตัวทำให้สภาพน้ำยิ่งเป็นพิษมากขึ้น และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบสภาพความเป็นพิษ และมลพิษที่แพร่กระจายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการแพร่กระจายมาจากภูเขาขยะที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ


560000004240303
560000004240304 560000004240305 560000004240306
ที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000040891