Admin 21 เม.ย. 2560

สบทช.6 ตั้งเป้าปลูกปะการังให้ครบ 24,000 กิ่ง

สบทช.6 ร่วมกับ ศวทม.พาอาสาสมัครนักดำน้ำ ลงดำวางบล็อคกิ่งพันธุ์ปะการังที่เกาะไม้ท่อนและเกาะราชาภูเก็ตรวมกว่า 1,600 กิ่งตาม

1492743151_1-org 1492743166_7712 1492743167_2762-org 1492743167_6211-org 1492743168_1380-org 1492743168_3140-org 1492743168_4836-org 1492743168_6321-org

โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ หลังปะการังธรรมชาติหลายแหล่งถูกการท่องเที่ยวทำเสื่อมสภาพ ตั้งเป้าปลูกให้ครบ 24,000 กิ่ง

วันที่ 20 เม.ย. 60 ที่ เกาะไม้ท่อนและ เกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สบทช. 6) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอาสาสมัครนักดำน้ำ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมประมาณ 30 คน ร่วมกันนำกิ่งพันธุ์ปะการังที่รวบรวมได้ในพื้นที่มายึดติดกับอิฐบล็อก และนำลงจัดวางเรียงในแนวปะการัง ตามโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ พื้นที่เกาะไม้ท่อนและ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน

นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สบทช. 6) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้น ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) เพื่อทำการฟื้นฟูแนวปะการังเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งในครั้งนี้สามารถจัดวางบล๊อกกิ่งพันธุ์ปะการังที่เกาะไม้ท่อนจำนวน 800 กิ่ง และเกาะราชาจำนวน 800 กิ่ง รวมเป็น 1,600 กิ่ง ซึ่งในอนาคตจะทำการวางต่อเนื่องให้ครบตามเป้าหมายซึ่งวางไว้ทั้งหมด 24,000 กิ่ง

ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวจะทำให้แนวปะการังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อกิ่งปะการังเริ่มเจริญเติบโต จะสามารถยกออกไปทั้งบล็อคเพื่อแยก ให้ปะการังมีการขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น


ที่มา : http://www.khaophuket.com/