Admin 20 เม.ย. 2560

ผู้ว่าฯ อุดรสั่ง 2 รง.อบยางชื่อดังปิดปรับปรุงบางส่วน หลังตรวจกลิ่นเหม็นเกินค่ามาตรฐาน

560000004154901

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ปิดปรับปรุง! ผู้ว่าฯ เผยใช้มาตรา 39 (1) สั่งปิดโรงงานผลิตยางบางส่วนให้ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่น ชี้ผลการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นของอากาศที่ระบายจากปล่องเตาอบของโรงอบยางของ บ.ศรีตรัง และ บ.วงศ์บัณฑิต มีค่าเกินมาตรฐานค่อนข้างสูง ประมาณ 32-103 เท่า

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากกรณีชาวบ้านในหลายหมู่บ้านที่อยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง 2 โรง ของ บ.ศรีตรัง เอโกร อินดัสทรี จก.(มหาชน) และ บ.วงศ์บัณฑิต จก. กม.15 ถ.อุดรธานี-สกลนคร บ้านจำปา ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิต กองยางก้อนถ้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย แม้จะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานีมาหลายปีก็ยังไม่เห็นมีการแก้ไข

ล่าสุดจังหวัดอุดรธานี โดยอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 39 (1) ให้โรงงานทั้ง 2 โรงปิดปรับปรุงบางส่วน หยุดการอบยาง เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดอากาศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นไม่ออกไปรบกวนชาวบ้านประชาชน และจัดหาวิธีการมาตรการป้องกันกลิ่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

โดยให้เจ้าของโรงงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไข ส่วนจะให้ปรับปรุงอย่างไรเป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่จะต้องไปนำผู้เชี่ยวชาญมาหาวิธีการปรับปรุง

ทั้งนี้ จากการเก็บตัวอย่างค่าความเข้มของกลิ่นด้วยการดมจากปล่องโรงงานยางพารา ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 60 ด้วยรถเคลื่อนที่จากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า บ.ศรีตรัง เอโกร อินดัสทรี จก. (มหาชน) ตรวจวัดได้ 9,772.37 หน่วย บ.วงศ์บัณฑิต สายการผลิตที่ 1 ตรวจวัดได้ 31,902.95 หน่วย สายการผลิตที่ 2 ตรวจวัดได้ 23,173.97 หน่วย

ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานเทียบเคียง 300 หน่วย ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงมาตรฐานมลพิษอื่น)

อย่างไรก็ตาม หนังสือที่กรมควบคุมมลพิษได้ส่งมายังจังหวัดอุดรธานีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไปที่บ้านจำปา หมู่ 7 พบว่าปัญหาพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งสาเหตุหลักจะเกิดจากการเผาไหม้ต่างๆ เช่น การเผาไหม้ในภาคอุตสาหกรรม การเผาไหม้ในเชื้อเพลิงยานพาหนะ และเศษวัสดุทางการเกษตร

ผลการตรวจวัดกลิ่นค่าความเข้ม กลิ่นของอากาศที่ระบายจากปล่องเตาอบของโรงอบยางทั้ง 2 แห่งมีค่าเกินมาตรฐานค่อนข้างสูง ประมาณ 32-103 เท่า และกลิ่นบริเวณโดยรอบรั้วโรงงานค่อนข้างสูงเกินมาตรฐาน ส่วนกลิ่นที่ตรวจวัดบริเวณชุมชนมีค่าต่ำกว่ากลิ่นที่บริเวณริมรั้วรอบโรงงาน แต่อยู่ในระดับที่สามารถรับรู้ได้

560000004154902

ที่มา : http://coastalradar.gistda.or.th/wp/?page=news-detail&id=4117