Admin 18 เม.ย. 2560

'กรมเจ้าท่า' เตรียมเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ 2 เส้นทางใหม่

750x422_750701_1492506712

"กรมเจ้าท่า" เตรียมเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ 2 เส้นทางใหม่ "สัตหีบ– เกาะช้าง" และ "สัตหีบ -หัวหิน" เชื่อมข้ามอ่าวไทยและเชื่อมระหว่างท่าเรือในทะเลภาคตะวันออก

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางน้ำโดยเรือเฟอร์รี่ ที่เปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ เส้นทางพัทยา จ. ชลบุรี -หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ก.พ.-มี.ค. มีผู้ใช้บริการแล้ว 10,689 คน เป็นคนไทย 3,694 คน และชาวต่างชาติ 6,995 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป 4,472 คน และประเทศจีน 1,534 คน ปัจจุบันยังมีเรือวิ่งให้บริการ 1 ลำ วันละ 2 เที่ยวต่อวัน โดยออกจากท่าเรือแหลมบาลีฮายพัทยา เวลา 10.00 น. ถึงท่าเรือหัวหิน 12.00 น. และออกจากท่าเรือหัวหิน 12.30 น. ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮายพัทยา 14.30 น. อัตราค่าโดยสาร 1,250 บาท บริษัทรอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ได้รับสัมปทานเดินเรือเส้นทางดังกล่าว อยู่ระหว่างทยอยเพิ่มเรือรองรับปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในฤดูท่องเที่ยว

นายศรศักดิ์ กล่าวต่อว่า บริษัทมีแผนเดินเรือเพิ่มเติมในหลายเส้นทาง ทั้งการเดินเรือข้ามอ่าวไทยและเดินเรือระหว่างท่าเรือในทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ 1.เส้นทางสัตหีบ ท่าเรือจุกเสม็ด อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี – ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้างอ. เกาะช้าง จ. ตราด 2.ท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ - ท่าเรือเขาตะเกียบ หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ และ 3. ท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ -ปราณบุรี จ. เพชรบุรี โดยนำร่องเส้นทางท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ –ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง และท่าเรือจุกเสม็ดสัตหีบ-ท่าเรือเขาตะเกียบ หัวหิน เปิดให้บริการเดือน พ.ค. นี้ อยู่ระหว่างการจัดหาเรือวิ่ง ขนาดบรรทุกผู้โดยสาร 350 คน 2 ลำ มาจดทะเบียนเรือไทย เพื่อนำมาวิ่งใน 2 เส้นทางดังกล่าว และเรื่องการขออนุญาตใช้ท่าเรือและกำหนดค่าโดยสาร โดยจะทดลองเดินเรือก่อนเปิดให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุด

ทั้งนี้ ได้กำชับบริษัทด้านความปลอดภัยในการเดินเรือตลอด ทั้งด้านตัวเรือ ท่าเทียบเรือ การตรวจสแกนผู้โดยสารและสัมภาระ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรมเจ้าท่า ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อำนวยความสะดวก ณ ท่าเทียบเรือ รวมทั้งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเดินทางไปพร้อมกับเรือและได้ประสานรถพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เมาเรือ

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/750701