Admin 12 เม.ย. 2560

“เกาะพีพี” เข้มห้ามนักท่องเที่ยวใช้กล่องโฟม-ถุงพลาสติก

G0DL5oPyrtt5HBAi37U8PDS9eLuG98AqTV6V7urEkRA1DK9hWLbgWk

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ คุมเข้มห้ามนักท่องเที่ยวนำกล่องโฟมไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยาน พร้อมขอความร่วมมือห้ามใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ นำถังขยะ และติดตั้งป้ายกฎระเบียบต่างๆ รอบเขตที่ทำการอุทยาน เพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวภายในที่ทำการอุทยาน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ มัคคุเทศก์นำเที่ยวต้องเร่งชี้แจงให้นักท่องเที่ยวทราบถึงกฎระเบียบ โดยเฉพาะการห้ามเก็บ หรือเหยียบปะการัง เปลือกหอย หรือทิ้งขยะลงทะเล โดยเฉพาะกล่องโฟม ซึ่งห้ามนำเข้ามาภายในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงขอความร่วมมือห้ามใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กล่าวว่าขณะนี้ทางอุทยานได้เริ่มรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกภายในเขตอุทยาน โดยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนำเที่ยวและนักท่องเที่ยว ห้ามนำถุงพลาสติกไปใช้ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

เบื้องต้นจะขอความร่วมมือ แต่หลังจากนั้นจะดำเนินการจับปรับ เช่นเดียวกับมาตรการลดการใช้กล่องโฟมที่สามารถลดการใช้ได้เกือบทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/261586