Admin 9 เม.ย. 2560

พังงาคุมเข้มสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวทางทะเล

พังงาคุมเข้มท่าเทียบเรือต้อนรับสงกรานต์ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว คาดนักท่องเที่ยวแห่ลงทะเลชมธรรมชาติอันสวยงามจำนวนมาก

560000003759601

วันที่ 9 เม.ย. นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยะนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า สาขาพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือสุระกุล เขตเทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อย การขึ้นลงท่าเทียบเรือดังกล่าว

560000003759602

พร้อมกับแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนในการขึ้นลงเรือ ตามมาตรการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางเรือ เนื่องจากจังหวัดพังงา มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล ทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดพังงาโดยมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปี

560000003759603

ทางนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับจังหวัดพังงา มีแหล่งท่องเที่ยวในทะเลที่สวยงาม นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางมาเที่ยวท้องทะเลในจังหวัดพังงาจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการคุมเข้ม และดูแลท่าเทียบเรือ เรือ และสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะตรวจสอบการเดินเรือ มาตรการความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพ สภาพเรือ ใบอนุญาตนายท้าย ช่างเครื่อง ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวชม และใช้บริการในจังหวัดพังงา


ที่มา : http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9600000036234