Admin 30 ม.ค. 2566

ไข่ดก! มาอีกแล้ว "แม่อัลฟ่า" ขึ้นวางไข่รังที่ 8

มาอีกแล้ว "แม่อัลฟ่า" ขึ้นวางไข่รังที่ 8 ปล่อยฟักตามธรรมชาติ ไม่มีการเคลื่อนย้ายไข่

7

นับว่าเป็นแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บ่อยที่สุดในฤดูกลาลนี้ "แม่อัลฟ่า" ล่าสุด วันนี้ (28 ม.ค.) สทช.6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานเครือข่ายฯ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากนายสมยศ เสาเวียง ราษฎรตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง

จึงเข้าไปทำการตรวจสอบ พบเต่ามะเฟือง วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังทำการกลบหลุม ขุดหลุมหลอก และเดินลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดนาเกลือ ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศเหนือ 900 เมตร ตรวจวัดขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. ทำการขุดค้นหาจนพบที่ความลึก 84 ซม. ขนาดไข่ 5.2 ซม.

ตรวจสอบแล้วบริเวณหลุมฟักไข่ไม่อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึง จึงไม่ย้ายไข่ โดยจะปล่อยให้ลูกเต่าฟักเองตามธรรมชาติ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ทำการกั้นคอกเพื่อป้องกันอันตราย พร้อมร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เครือข่ายชุมชนพื้นที่เฝ้าพิทักษ์ดูแลต่อไป นับเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวคาดว่าเป็นแม่เต่าอัลฟ่า ที่ขึ้นมาวางไข่ก่อนหน้านี้แล้ว 7 รัง และรังนี้นับว่าเป็นรังที่ 8 ของแม่เต่ามะเฟืองตัวนี้

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์