Admin 4 เม.ย. 2560

ทน.แหลมฉบัง ร่วมกรมประมง ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพฯ

560000003557901

ทน.แหลมฉบัง ร่วมกับกรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 1 ล้านตัว บริเวณทะเลอ่าวอุดม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 เม.ย. ที่บริเวณหาดทรายเทียมบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี เกียร์พิพัฒธนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี และชาวบ้านชุมชนบ้านอ่าวอุดม กลุ่มบริษัทเอกชนต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนบ้านอ่าวอุดม รวมถึงกลุ่มประมง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งกุลาดำ เป็นการคืนชีวิตให้สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลบ้านอ่าวอุดม อีกทั้งยังเพื่อให้กุ้งกุลาดำมีการเพิ่มมากขึ้นผ่านการทำกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณบ้านอ่าวอุดมอีกด้วย

นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นกุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัวครั้งนี้ ทางกรมประมงได้คัดสรรขนาด และสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม โดยปล่อยลงทั้งบริเวณชายหาด และกลางทะเลโดยนำเรือประมงไปปล่อย เพื่อให้สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติ และอนุรักษ์สัตว์น้ำให้อยู่คู่ชาวประมงพื้นบ้านตลอดไป

สำหรับกิจกรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านได้มีอาชีพจับสัตว์เหล่านี้ไปขาย มีรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป

560000003557902
560000003557903
560000003557904
ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/269742