Admin 3 เม.ย. 2560

ชาวพิจิตรพอใจโรงสีแก้มลภาวะสิ่งแวดล้อม

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQzOC8yMTk0NTc4Lzc3NDY3Mi0wMS5qcGc=

ชาวบ้านพิจิตรพอใจทหาร-ตำรวจ-อุตสาหกรรม รับเรื่องร้องทุกข์ สั่งโรงสีแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

พ.ท.ประชิด ศรีวงษ์รักษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร มทบ.36 , พ.ต.ท.กฤติกร ปานผล รองหัวหน้าชุดเฉพาะกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า จากกรณีที่ 2-3 เดือน ที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ว่า มีโรงสีข้าวซึ่งตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงหมายเลข 117 หมู่ 7 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทำการสีข้าวเปลือกแต่ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศ ซึ่งได้สั่งการให้โรงสีดังกล่าวแก้ไข วันนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบตามกำหนดสัญญา ว่าจะดำเนินการ จึงนำพาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้นำชุมชนติดตามการแก้ไข ซึ่งพบว่าโรงสีได้มีการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งระบบสเปรย์น้ำ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดีขึ้นกว่าเดิม 80% เป็นที่พอใจของผู้ที่เคยมาร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งฝ่ายทหารและศูนย์ดำรงธรรมพิจิตรขอให้บริษัททำแผนงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบปิดเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับราษฎรที่อยู่รอบข้างโรงสี

ที่มา : http://news.sanook.com/2194578/