Admin 7 ม.ค. 2566

เจ้าท่าฯสั่งปรับ 1 หมื่นบาทเรือหรูจัดสวนบนเรือ เหตุใบอนุญาตหมดอายุ

2023-01-07_9-53-30

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตสั่งปรับข้อหาใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ พร้อมสั่งตรวจสอบเรือที่มีการร้องเรียนอย่างละเอียดเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดโดยเคร่งครัดก่อนที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว

วันนี้ (6 ม.ค.2565) นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับเรือที่มีลักษณะการจัดสวนบนเรือที่ได้มาจอดทิ้งสมอที่บริเวณ อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต นั้น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบว่า เรือที่มีการร้องเรียนชื่อเรือ "สวัสดีค่ะ" หมายเลขทะเบียน 645000415 ขนาด 579.00 ตันกรอส วัสดุตัวเรือทำด้วยเหล็ก จดทะเบียนเมืองท่าตรัง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 และใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุ ในวันที่ 15 ธ.ค.2565 ประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้บรรทุกคนโดยสาร จำนวนคนโดยสาร 500 คน คนประจำเรือ 35 คน เครื่องจักรใหญ่ยี่ห้อ คัมมินส์ ชนิดดีเซล ขนาด 373 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่องยนต์

2023-01-07_11-10-16

เจ้าของเรือเป็นบริษัทแห่งหนึ่ง มีที่ตั้งในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และเรือลำดังกล่าวมาจากเมืองท่ากันตัง จ.ตรัง มายังเมืองท่าภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2565 โดยมีผู้ควบคุมเรือชื่อ นายธนวัตน์ (ขอสงวนนามสกุล)

ในวันที่ 16 พ.ย.2565 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ขึ้นตรวจสอบเรือในพื้นที่จุดทิ้งสมอบริเวณท่าเรือบ้านยามู พบว่า เรือลำดังกล่าวกำลังตกแต่งภายในตัวเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรือสามารถบริการอาหารบนเรือ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบสภาพโครงสร้างทั่วไปและแจ้งผ่านตัวแทนเจ้าของเรือให้ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การแก้ไขประเภทการใช้เรือให้ถูกต้อง

2023-01-07_11-01-24

รวมถึงการวางแผนการจัดการขยะและของเสียจากเรือ การบริหารจัดการแผนและการควบคุมดูแลความปลอดภัยคนโดยสารบนเรือ และให้ไปดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ในวันที่ 29 ธ.ค.2565 ตัวแทนเจ้าของเรือได้มายื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ และคำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ตรวจเรือเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ

2023-01-07_10-54-48 2023-01-07_10-55-47

ต่อมาในวันที่ 4 ม.ค.2566 เจ้าพนักงานตรวจเรือของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ไปตรวจเรือตามคำร้อง ที่จุดทิ้งสมอบริเวณอ่าวป่าตอง ได้ตรวจสอบอุปกรณ์เดินเรือ อุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณไฟเดินเรือ โครงสร้างตัวเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ รวมถึงเครื่องจักรใหญ่ และส่วนควบอื่นๆ เป็นต้น ตามข้อบังคับการตรวจเรือ

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานตรวจเรือได้แจ้งรายการแก้ไข (ร.25) เพื่อให้เจ้าเรือไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเจ้าพนักงานตรวจเรือได้แจ้งแก่ตัวแทนเจ้าของเรือให้จัดทำแผนการบริหารจัดการ ขยะและของเสียจากเรือ เพื่อเป็นการควบคุมมลภาวะทางน้ำ และจัดทำแผนความปลอดภัย

2023-01-07_10-56-32

รวมถึงแผนสำรองในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ คนตกน้ำ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเป็นต้นและ การเปลี่ยนประเภทเรือให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้ดังกล่าว เจ้าของเรือได้ไปดำเนินการยื่นคำร้องที่สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาฯ

ทั้งนี้ ตัวแทนเจ้าของเรือได้มายื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือให้ความเห็นชอบในการขอจอดทิ้งสมอเรือบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต และ หนังสือรับรองการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ว่ามีความสามารถในการรับเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยให้กับเรือของบริษัทดังกล่าว จากสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองหนังสือรับรองการใช้เสียง จากสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

2023-01-07_11-15-15

ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะได้มีการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ทางผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวเบื้องต้นทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ตได้มีการเปรียบเทียบปรับข้อหาใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

ที่มา: Thai PBS