Admin 5 ม.ค. 2566

เฮต้อนรับปีกระต่าย! แม่เต่ามะเฟือง วางไข่ 131 ฟอง

2023-01-05_9-06-07

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 02:50 . สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงาได้รับแจ้งจากนายนพรัตน์ ว่องไวย ราษฎรตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ว่าพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองที่ชายหาดนาเกลือ .โคกกลอย .ตะกั่วทุ่ง .พังงา พิกัด 421033 E  908019 N  (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟืองของศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 670 เมตร)

2023-01-05_10-03-18 2023-01-05_10-03-43

จึงเข้าไปทำการตรวจสอบ พบว่าเต่ามะเฟืองได้วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างฝังกลบไข่แล้วทำหลุมหลอก จากนั้นจึงเดินลงสู่ทะเล เจ้าหน้าที่ทำการวัดร่องรอยขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซมขนาดอก 110 ซมร่วมกันขุดค้นหาจนพบไข่เต่ามะเฟืองที่ระดับความลึก 72 ซมขนาดของไข่ 5.3 ซมจึงแจ้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนเพื่อประสานการปฏิบัติ ตรวจสอบพื้นที่ของหลุมวางไข่แล้วปรากฎว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไข่เต่ามะเฟือง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ทั้งสิ้น 131 ฟอง (ไข่ดี 116 ฟอง และไข่ลม 15 ฟอง) นำไปขุดหลุมฟักไข่ใหม่ในพื้นที่คอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟืองของศูนย์เฝ้าระวังฯ เพื่อเฝ้าระวังดูแล พิทักษ์ ให้ลูกเต่ามะเฟืองได้ฟักและเดินลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป

ที่มา: MCOT.net