Admin 30 มี.ค. 2560

สั่งระงับเจ้าท่าทิ้งดินโคลนหาดปากน้ำปราณ หลังพบผิด พ.ร.บ.ควบคุมสิ่งแวดล้อม

560000003380201

หลายหน่วยงานภาครัฐสั่งระงับกรมเจ้าท่า ทิ้งดินโคลนชายหาดปากน้ำปราณบุรี พบมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พื้นที่ชายฝั่งทะเล-ปากน้ำปราณบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม ขณะที่กรมเจ้าท่า ยอมหยุดการขุด และทิ้งดินโคลนเป็นการชั่วคราว

วันที่ 30 มี.ค. นายมานพ เขม้นงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 6 กรมเจ้าท่า สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ เสียงแจ้ง หัวหน้างานแผนงานพัฒนาทางน้ำกรมเจ้าท่า ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้เจ้งทำความเข้าใจ ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากน้ำปราณบุรี กรณีที่มีการขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือเฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา บ้านหัวดอน และนำดินโคลนมาทิ้งบริเวณหาดปากน้ำปราณบุรี เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา จนทำให้นักอนุรักษ์ และกลุ่มคนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ รวมถึงชาวประมงพื้นบ้าน และนักท่องเที่ยวต่างแสดงความไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ขณะเดียวกัน หลายหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครองอำเภอปราณบุรี เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ทหารศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ยังได้ร่วมเดินทางเข้าตรวจสอบ และขอให้เจ้าท่าหยุดดำเนินการไว้ก่อนนั้น

นายมานพ เขม้นงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 6 กรมเจ้าท่า สุราษฎร์ธานี และนายศิริวัฒน์ เสียงแจ้ง หัวหน้าแผนงานพัฒนาทางน้ำกรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ได้ร่วมกันชี้แจงถึงกรณีการขุดลอกร่องน้ำ และนำดิน จำนวน 25,000 คิว มาทิ้งบริเวณหาดปากน้ำปราณ จนทำให้ชาวประมงบ้านหัวดอน หวั่นว่าจะกระทบต่อแนวปะการังเทียม และแหล่งอาศัยทำกินของชาวประมงพื้นบ้าน

เนื่องจากเจ้าท่า เห็นว่าบริเวณหาดปากน้ำปราณบริเวณเขื่อนกันคลื่นเป็นพื้นที่กว้าง และเป็นที่ดินงอกจึงเหมาะสำหรับการนำดินโคลนมาทิ้งโดยใช้วิธีการขุดหลุม และใช้ทรายบิดทับ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เพื่อการเดินเรือเฟอร์รี่

ขณะที่ นายพิษณุพงษ์ เหล่าลาภผล นักอนุรักษ์ ตัวแทนกลุ่มคนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ แย้งว่า การดำเนินการของกรมเจ้าท่าผิดตาม พร.บ.ควบคุมสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ชะอำ หัวหิน ปากน้ำปราณ ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ และระบุว่าการกระทำใดๆ ที่ทำให้สภาพชายหาดเปลี่ยนสภาพ หรือสูญเสียธรรมชาติห้ามกระทำโดยเด็ดขาด ซึ่งการที่กรมเจ้าท่าจะดำเนินการใดๆ ต้องผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อน แต่ที่ผ่านมา กลับไม่มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ จึงไม่เห็นด้วยต่อโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าได้รับฟังการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มอนุรักษ์ปากน้ำปราณ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการขอให้ยุติการขุดลอกร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือเฟอรรี่หัวหิน-พัทยา และการนำดินมาถมที่หาดปากน้ำปราณบุรีนั้น เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ได้รับปากว่าจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดแจ้งต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังขอยอมรับผิดที่ไม่มีการแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้รับทราบก่อนดำเนินการ

560000003380202 560000003380203

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000032574