Admin 29 มี.ค. 2560

ข่าวดี มลพิษจากหมอกควัน 9 จว.เหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

G0DL5oPyrtt5HBAi37U68a2k9g3kppT1EA4KzsAaF9nG0kYiNrDVr6

กรมควบคุมมลพิษ ระบุมลพิษ จากหมอกควัน 9 จังหวัดเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดแล้ว สูงสุดที่ อ.แม่สอด จ.ตากแค่ 82 มคก./ลบ.ม. แต่ยังมีจุดความร้อนกระจายในเขตป่าหนักสุดแม่ฮ่องสอน 17 จุด

วันนี้ 29 มี.ค. 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ.บอกว่า ขณะนี้ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดว่า พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 38 - 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดที่ อ.แม่สอด จ.ตาก คุณภาพอากาศโดยรวม อยู่ในระดับดี ไม่มีพื้นที่ไหนเกินค่ามาตร ฐานกำหนด โดยคาดการณ์สภาพอากาศว่า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับ มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาปกคลุมประเทศลาว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าหรือการเผาในพื้นที่ อาจส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ คพ. ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่ในจังหวัดต่างรวม 26 จุด สูงสุดที่แม่ฮ่องสอน 17 จุด

ขณะที่การเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าหมอกควัน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ลำปาง ยังคงคุมเข้ม ทางเข้า-ออก พื้นที่เสี่ยงไฟป่า โดยเฉพาะแนวสันเขาดอยพระบาท ที่มักเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง หน่วยป้องกันและรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจผู้ผ่านเข้า-ออกทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ตลอด 4 วันของการคุ้มเข้ม ยังไม่เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่

ชี้ปีนี้ "พื้นที่ป่า"เสียหายจากไฟไหม้ลดลง

เช่นเดียวกับพื้นที่ป่าอื่นๆ ซึ่งหน่วยป้องกันและรักษาป่า ทั้ง 35 หน่วย และ หน่วยควบคุมไฟป่า 3 หน่วย รวมทั้งทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในจังหวัดลำปาง กระจายกำลังป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า หลังก่อนหน้านี้ จังหวัดลำปางประสบปัญหาหมอกควันนานกว่า 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ภาพรวมจำนวนจุดความร้อน ตั้งแต่ 1 ต.ค2559 ถึง 25มี.ค.นี้ ลดลงจากจากช่วงเดียว กันของช่วงปีก่อน  1,751 จุด เหลือ 1,585 จุด ส่วนพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในปีงบประ มาณ2559 เทียบกับปีงบประมาณ 2560 แม้จะมีจำนวนครั้งที่เกิดไฟป่าลดลงจาก 2,210 ครั้งเหลือ 2,106 ครั้ง แต่กลับมีพื้นที่ถูกไฟไหม้เพิ่มขึ้นจาก 29,383 ไร่ เป็น 38,132 ไร่

TSNBg3wSBdng7ijM583DZl1RVCNDjJIpxC4FHxca1xNTSNBg3wSBdng7ijM583DZl1RVCNDjJHFECzrU2KVLeQ

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/261239