Admin 28 มี.ค. 2560

ชาวบ้านคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่สตูล หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-วิถีชีวิตคนในพื้นที่

31-3-2560 14-35-58

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ตำบลป่าแก่บ่อหิน เข้าคัดค้านการขอสัมปทานทำเหมืองแร่หินในพื้นที่ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตคนในพื้นที่

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของบริษัทสตูลไม์นิ่ง จัดขึ้นที่ อบต.เขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีชาวบ้านนับพันคนเข้าร่วมฟังการชี้แจงโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่จะมีขึ้นในพื้นที่ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า

ชาวบ้านหมู่ 3 และหมู่ 7 ในตำบลป่าแก่บ่อหินประมาณ 300 คนเข้าร่วมการประชุม โดยถือธงเขียวเป็นสัญลักษณ์แสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากเกรงว่า พื้นที่ป่าบนเขาหลายลูกในพื้นที่สัมปทานจะถูกทำลาย อีกทั้งสัตว์ป่าจะได้รับผลกระทบเชิงนิเวศน์ ไม่ต่างจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต้องได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งฝุ่นละออง อากาศ และน้ำดื่มน้ำใช้

ทางบริษัทรับปากจะนำข้อคิดเห็นของชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรอบพื้นที่เขารัศมี 3 กิโลเมตร ไปเพิ่มเติมในท้ายรายงาน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นของโครงการครั้งนี้ จึงเป็นไปด้วยความสงบ ไม่มีเหตุรุนแรงเหมือนครั้งสำรวจความคิดเห็นโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา


ที่มา : http://s.ch7.com/221116