Admin 31 ต.ค. 2565

โรคปะการังระบาด เกาะขาม-สัตหีบ-แสมสาร สาเหตุยังไม่ชัด ทช.เร่งคัดแยก

พบการระบาดโรคปะการัง บริเวณเกาะขาม และหมู่เกาะสัตหีบ-แสมสาร ชลบุรี สาเหตุยังไม่ชัด คาดมีส่วนจากทั้งสาเหตุธรรมชาติ โลกร้อนและมลภาวะบนบก

7 พบการระบาด-เร่งแยกปะการังตายออกกันระบาดเพิ่ม

ทช. เผยกำลังเร่งคัดแยกปะการังส่วนที่เป็นโรคออก เพื่อหยุดยั้งการตายของปะการังเพิ่ม รวมทั้งวางแผนรับมือร่วมกับทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องและชุมชน

"จากการสำรวจเบื้องต้นพบการระบาดของ #โรคแถบสีเหลือง ซึ่งโรคแถบสีเหลืองนั้นมีอัตราการลุกลาม ประมาณ 1-6 ซ.ม./สัปดาห์ ในปะการังเขากวาง และ 1 ซ.ม./เดือน ในปะการังโขด และหากพบว่าส่วนใดของปะการังเป็นโรคแล้วนั้น ปะการังส่วนนั้นจะตาย

เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อลุกลามและหยุดยั้งการตายของปะการัง #กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมกับ #ทัพเรือภาคที่ 1 #มูลนิธิรักษ์ปะการัง คณะเทคโนโลยีทางทะเล #มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ #อาสาสมัครนักดำน้ำ ร่วมกันปฏิบัติการแยกปะการังส่วนที่เป็นโรคออกมาจากแนวปะการังเกาะขาม ซึ่งหากปล่อยเอาไว้อาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อแนวปะการัง ทำให้ปะการังแข็งและปะการังอ่อนได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง"

รายงานข่าวจาก ทช. เปิดเผยวันนี้ (27 ต.ค. 2565) จากการทที่ทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการสำรวจแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสัตหีบ-แสมสาร จังหวัดชลบุรี ล่าสุดตั้งแต่ช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

8

สาเหตุไม่ชัด คาดหลายปัจจัย

"โรคปะการังเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดจากความเครียดทางชีวภาพและ abiotic แต่ปัจจัยบางอย่างสามารถทำให้โรครุนแรงและทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว โดยสิ่งกระตุ้นทางชีวภาพเหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต และก่อให้เกิดความเครียดแบบ abiotic ซึ่งเป็นตัวสร้างความเครียดทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของความเค็ม และอุณหภูมิแสง เป็นต้น

ส่วนสาเหตุสำคัญของการระบาดโรคปะการังนั้น มีความซับซ้อนและไม่เป็นที่เข้าใจ แม้ว่าการวิจัยชี้ให้เห็นว่าตัวการสำคัญของโรคปะการังนั้นเกิดจาก #ภาวะโลกร้อน แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปะการังเกิดภาวะความเครียดนั่นก็คือ #มลพิษบนบก การตกตะกอนการจับปลามากเกินไป และการใช้งานโดยมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการัง" รายงานข่าวเปิดเผย

9

กำลังวางแผนรับมือ กรมทะเลฯ เผย

"ได้สั่งการให้นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านปะการัง ของกรมทะเลและชายฝั่ง เตรียมพร้อมและวางแผนเพื่อรับมือการระบาดของโรคปะการัง พร้อมดึงเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตลอดจนภาคีเครือข่ายจังหวัด ท้องถิ่น ภาคเอกชน และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคปะการัง รวมถึงอธิบายขั้นตอนในการตรวจหา ประเมิน การตอบสนองต่อการระบาดโรคปะการัง การรับรู้และระบุโรคปะการัง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ยังพบปะการังที่เป็นโรคระบาดอยู่จำนวนค่อนข้างมากในบริเวณเกาะขามและพื้นที่หมู่เกาะสัตหีบ-แสมสาร จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเดินเรือ ประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร.1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง " อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีทช. กล่าว

ที่มา: greennews