Admin 27 มี.ค. 2560

ปมร้อนโรงไฟฟ้าถ่านหิน

t

คสช.จัดเวทีรับฟังความเห็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ โดยจัดเวทีที่จังหวัดสุราษฎร์ กระบี่ สงขลา ด้านกลุ่มต้าน คือเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ย้ำไม่เวทีมีแนวโน้มเอนเอียงรับฟังข้อมูลฝ่ายเดียว ย้ำโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่คำตอบ

วันนี้ทาง คสช.ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้แทนประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ และภาคประชาสังคม

เวทีที่ 1 จัดที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,360 คน

เวทีที่ 2 จัดที่โรงแรมเมอริไทม์ จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,380คน

เวทีที่ 3 จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 6จังหวัด คือ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,480 คน

ขณะที่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ได้ออกแถลงความ ถึงกรณีการจัดเวทีดังกล่าวว่า

คือเห็นด้วยกับ โจทย์ของ คสช.ที่ต้องการหาทางออกเรื่องพลังงานในภาคใต้ แต่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการจัดงาน ที่โน้มเอียงการให้ข้อมูลด้านเดียวแก่ผู้รับฟัง เพราะส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปกครอง และเจ้าของโครงการผู้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงฝ่ายเดียว

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินจะเข้าร่วมนำเสนอทางออกพลังงานภาคใต้ในเวทีนี้ โดยเสนอข้อมูลว่า ทางออกเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานภาคใต้ไม่ใช่มีแค่โรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเดียว

พร้อมระบุว่ารัฐบาลหรือ คสช.ไม่นำข้อมูลการรับฟังความเห็นจากวันที่ 27 มีนาคม ไปสู่การตัดสินใจอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ว่าในขั้นตอนใด ที่เกิดจากการจัดเวที 3 เวทีวันนี้

และขอให้รัฐบาลออกมาตรการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้โดยเร็ว ในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่พร้อมผลิตอยู่แล้ว เพื่อพิสูจน์ว่า พลังงานหมุนเวียนสามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงานได้จริง

ทั้งนี้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เครือข่ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ได้เดินทางมาชุมนุมคัดค้านที่หน้าทำเนียบ จนสุดท้ายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือไปถึงกระทรวงพลังงาน เพื่อแจ้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยกเลิกผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

ที่มา : http://www.now26.tv/view/101920