Admin 26 มี.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ วอนไม่ฉีดน้ำใส่ เครื่องวัดอากาศ

จากกรณี ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนว่า ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่พบว่าได้มีการนำรถฉีดน้ำไปฉีดที่เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ สืบเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบในภาคเหนือ นั้น

640_jg98k7dkdb8aae6hbg5hd

ทาง กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)ได้ตรวจสอบไปแล้ว ทราบว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบเรื่องและสั่งห้ามดำเนินการในลักษณะอย่างนี้ไปแล้ว

โดยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และไม่ให้มีการฉีดน้ำในบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งจังหวัดได้มีการรับทราบ

ดังนั้น คพ.ขอความร่วมมือทุกจังหวัดไม่ฉีดน้ำใกล้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้ผลข้อมูลคุณภาพอากาศเป็นจริง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ทั้งนี้ การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในบรรยากาศสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันมิให้วิกฤตมากขึ้นได้ แต่การฉีดพ่นละอองน้ำควรทำให้กระจายในทุกพื้นที่


ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378540273/