Admin 25 มี.ค. 2560

มลพิษทางอากาศ ผลพวง"ไฟไหม้บ่อขยะ"

0547ab

ฤดูแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะในบ่อขยะ ส่วนใหญ่ผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุและระดับความเข้มข้นของสารเคมี 

กองขยะมูลฝอยหรือบ่อฝังกลบหลายแห่งซึ่งมีขยะกองสะสมเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หากไม่มีการควบคุมหรือดำเนินการที่เหมาะสม ด้วย 3 สาเหตุหลัก คือ การเผาเพื่อลดปริมาณขยะ หรือ เผาพลาสติกเพื่อนำโลหะที่มีค่าไปจำหน่าย เช่นการเผาสายไฟเพื่อเอาทองแดง การทำปฏิกิริยาของสารเคมีและก๊าซ ซึ่งบางประเภทสามารถเกิดการลุกไหม้เองได้ เช่น ผงเรซินโมโนเมอร์ และ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในฤดูแล้ง อากาศแห้งและอุณหภูมิสูง

นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เปิดเผยถึงผลกระทบของการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ เมื่อมีไฟไหม้จะเกิดควันและก๊าซพิษแต่จะเกิดอันตรายกับประชาชนหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซและระยะเวลาที่ได้รับ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มักพบในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ กรณีวัสดุที่เกิดการลุกไหม้มีการปนเปื้อนกำมะถัน ก๊าซนี้ไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน อาจเกิดการอักเสบ คอแห้งและไอ ระดับความเข้มข้นที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือ มากกว่า 0.20 PPM และเมื่อทำปฏิกริยากับน้ำจะเกิดกรดซัลฟิวริก ทำให้ฝนที่ตกลงมามีสภาพความเป็นกรดมากขึ้น แม้ไม่มีผลต่อผิวหนังมนุษย์ แต่จะทำลายระบบนิเวศน์ทั้งดินและแหล่งน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายให้คำแนะนำประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ ควรเชื่อคำแนะนำเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน หากเกิดไฟไหม้แล้วมีกลิ่นเหม็น เกิดเขม่า ควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ท้ายลมอาจต้องมีการอพยพ

ส่วนการกลับเข้าพื้นที่ของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุจะทำได้เมื่อใด ขึ้นอยู่สถานการณ์เพลิงสงบ การเจือจางของกลุ่มควัน และก๊าซพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ จะส่งเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำประชาชนเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถป้องกันการเกิดไฟไหม้ โดยช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่เผาขยะทางการเกษตรในพื้นที่ใกล้บ่อขยะ และสอดส่องเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมเพลิงได้อย่างทันท่วงที


ที่มา : http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=132967&t=news_special