Admin 25 มี.ค. 2560

คพ.พบละอองฝุ่นสูงกว่ามาตรฐาน 3 จังหวัด

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQzNy8yMTg5NTEwLzc3MjQ4Mi0wMS5qcGc=

กรมควบคุมมลพิษรายงานสภาพหมอกควันภาคเหนือ พบละอองฝุ่นสูงกว่ามาตรฐาน 3 จังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ว่า พบฝุ่นละอองสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงราย และแม่ฮ่องสอนโดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยสาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ไม่มีฝนในพื้นที่ จึงคาดการณ์ว่าจะทำให้ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หากเกิดสถานการณ์ไฟป่า หรือการเผาในพื้นที่ ก็จะส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 บริเวณอากาศแปรปรวนที่ภาคเหนือ และมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน มีลมกรรโชคแรง และลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ อาจทำให้ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศลดลงได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ ขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดฝุ่นขึ้นในพื้นที่ และขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เริ่มสูงขึ้นและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

ที่มา : http://news.sanook.com/2189510/