Admin 5 ก.ย. 2565

ตื่นเต้น! พบวาฬเพชฌฆาตดำฝูงใหญ่ที่บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

ตื่นเต้น! เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พบวาฬเพชฌฆาตดำฝูงใหญ่ที่บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

1

วันนี้ (4 ก.ย.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ได้รับรายจากศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ว่า จากการสำรวจประชากรสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเล ต.ธงชัย ต.แม่รำพึง ต.พงศ์ประศาสน์ ต.บางสะพาน ต.ปากแพรก และเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

7.1

โดยการสำรวจทางเรือแบบ Line transect ผลการสำรวจในช่วงวันที่ 24 ส.ค -4 ก.ย. พบฝูงวาฬเพชฌฆาตดำ (False killer whale; Pseudorca crassidens) ฝูงใหญ่ประมาณ 38 ตัว เข้ามาหากินบริเวณนอกชายฝั่งทะเล ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ระดับความลึกน้ำ 28 เมตร พบพฤติกรรมรวมฝูงว่ายน้ำหาอาหาร การตรวจสุขภาพจากการสังเกตระยะไกล พบว่า วาฬเพชฌฆาตดำมีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ บางตัวพบบาดแผลบนผิวหนังจากพฤติกรรมฝูง

นายโสภณ กล่าวอีกว่า ผลจากข้อมูลการสำรวจทรัพยากรทางทะเล ของเจ้าหน้าที่จะเป็นข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องรวบรวมเอาไว้ในทุกพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน วันนี้ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ผลจากการที่พี่น้องชาวประมง ชุมชน และอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์