Admin 24 มี.ค. 2560

พังงาเก็บขยะฟื้นแหล่งอาศัยที่หากินเต่าทะเล

aHR0cDovL3BlMS5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQzNy8yMTg5Mjc4Lzc3MjM4Ny0wMS5qcGc=

จ.พังงา ประชารัฐร่วมใจเก็บขยะฟื้นฟูแหล่งอาศัย และแหล่งหากินของเต่าทะเล หลังเกิดวิกฤตเต่าไม่กลับมาวางไข่

ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอท้ายเหมือง นายมงคล ลิ่ววิริยกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมมือกับอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่สำหรับขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล หลังไม่พบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  ซึ่งเต่าทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ  เป็นตัวควบคุมการกระจายพันธุ์ของแมงกะพรุน และยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งอีกด้วย ดังนั้นการลดจำนวนลงของเต่าทะเล จึงส่งผลต่อระบบนิเวศในภาพรวมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทะเล จึงต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน จนเกิดโครงการประชารัฐอนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อเป็นการสำรวจ จัดทำสถิติการพบเต่าทะเล และ การขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งวางไข่และแหล่งหากินของเต่าทะเลตามแนวปะการังใกล้ชายฝั่งทะเลหาดท้ายเหมืองและชายหาดท้ายเหมือง เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบทำร้ายเต่าทะเล และลักลอบเก็บไข่เต่าทะเลไว้จำหน่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มองค์กรราษฎรทั่วไปได้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากร และในครั้งนี้จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและแนวปะการังเพื่อฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของเต่าทะเล

ที่มา : http://news.sanook.com/2189278/