Admin 6 มิ.ย. 2565

อุทยานฯหาดเจ้าไหม ปิดแหล่งท่องเที่ยว 4 เกาะ ให้ธรรมชาติฟื้นตัว "ถ้ำมรกต" ปิด 1 เดือน

7

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมดำเนินการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สามารถฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติได้ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวทางทะเล โดยทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกำหนดเปิดการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งขาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2565 ประกอบด้วย เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะแหวน กาะเชือก ในส่วนของถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ซึ่งเป็นอหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดตรัง จะปิดเพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวทางทะเลได้เพียงที่เดียว ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรับทราบมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ไปเฝ้าระวังควบคุมลาดตระเวนไม่ให้มีการนำเรือออกไปเที่ยวทางทะเลโดยเด็ดขาด

หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด จึงขอความร่วมมือจากเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆว่าอย่าได้พานักท่องเที่ยวเข้าไป เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงหน้าฤดูมรสุม เกรงนักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้การท่องเที่ยวของตรังเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ที่มา: มติชน