Admin 25 เม.ย. 2565

ศึกช้างชนช้าง! 'กรมทะเล' แจ้งจับ 'กรมชลฯ' รุกป่าชายเลนก่อสร้างแก้มลิง

"กรมทะเล" แจ้งจับ "กรมชลฯ" รุกป่าชายเลนก่อสร้างแก้มลิงเก็บน้ำเกาะพระทอง จ.พังงา จ่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง 29 ล้าน ด้าน "วราวุธ" ลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

8

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. จากกรณีมีการร้องเรียนโครงการแก้มลิงเกาะพระทอง (โครงการฟื้นฟูหนองน้ำทุ่งอุ่น) พร้อมอาคารประกอบ บริเวณ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะพระทอง ร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.เกาะพระทอง บุกรุกป่าชายเลนและป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการเนื้อที่กว่า 428 ไร่ วงเงินงบประมาณกว่า 350 ล้านบาทนั้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนได้รับรายงาน เรื่องนี้จากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วรู้สึกเศร้าใจ ตกใจและเป็นกังวลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชายเลน แม้หน่วยงานที่เข้าดำเนินการจะอ้างว่ามีเอกสารสำคัญเป็นหนังสือสำคัญที่หลวง และคิดว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ในความเป็นจริง ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 921/2558 การดำเนินการในที่ดินที่ทำให้เสื่อมสภาพป่า แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน นั้นที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายป่าไม้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ฯ มายังกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อขอยกเว้นมติ ครม. ในการใช้พื้นที่แม้ว่าจะเป็นโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ก็ตาม

12

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ดังนั้น กรณีนี้จึงถือเป็นการบุกรุก แผ้วถาง ทำลายป่าชายเลนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามตนเข้าใจในความประสงค์ดีของ อบต.เกาะพระทอง และกรมชลประทาน ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการเอง หากกระทำผิดก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ย้ำกับอธิบดีกรมทรัพยากรฯ อย่างชัดเจน ให้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อกฎหมายอย่างเร่งด่วนและและเป็นธรรม อีกทั้งยังได้กำชับกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ให้กำกับเรื่องนี้ อย่างใกล้ชิดและให้เร่งปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ ดังเดิม ซึ่งตนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และขอให้พื้นที่นี้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่และโครงการอื่นๆ ของทุกส่วนราชการ ทั่วประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อกฎหมายทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนดำเนินการตามแผนงาน

"กระทรวงทรัพย์ฯตระหนักและเข้าใจในเป้าหมายในการทำงานของทุกหน่วยงานราชการ คือ เพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชน แต่ภายใต้การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีมีความมั่นคงได้นั้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องคงอยู่อย่างสมดุล หากธรรมชาติพัง สังคมก็จะพังเจริญต่อไปไม่ได้ ไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติ และไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้เช่นกัน" นายวราวุธ กล่าว

13

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ กล่าวเสริมว่า ตนได้สั่งการให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แล้วพบว่า พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน และเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลง นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับเขตป่าชายเลนตามมติครม. ในพื้นที่พบต้นไม้ ถูกทำลาย ตลอดทั้งแปลงจึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคุระบุรีตาม ปจว.ข้อ 5 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2565 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังขัดต่อมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 และวันที่ 17 ต.ค. 2543 ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลนทุกกรณี ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายโสภณ กล่าวว่า ทั้งนี้หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใช้ประโยชน์โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ก็ต้องขอยกเว้นมติ ครม .เป็นกรณีๆ ไป อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ให้เร่งรัดทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมชลประทานให้ระงับการดำเนินการโครงการดังกล่าวในทันที ตามอำนาจมาตรา 17 พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 สำหรับการประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากการบุกรุกทำลายป่าชายเลนมีมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท สุดท้ายนี้ ตนขอขอบคุณพลเมืองดีผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดในครั้งนี้ และขอขอบคุณกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตชด. และ ทสจ.พังงา ที่ได้ร่วมกันบูรณาการในภาระกิจนี้ จนสำเร็จลุล่วง

ที่มา: เดลินิวส์