Admin 20 มี.ค. 2565

เดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่

"ศักดิ์สยาม" จูงมือ รมว.ท่องเที่ยวฯ วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ ดันเป็นเส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว คาดเปิดใช้บริการได้ในปี 2569

10

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ร่วมงาน

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 เพื่อลงแพขนานยนต์ที่ท่าเรือบ้านหัวหินไปยังท่าเรือบ้านคลองหมาก ท่าเรือดังกล่าว เชื่อมระหว่างเกาะกลางไปยังเกาะลันตาน้อย หลังจากนั้นจะมีสะพานสิริลันตาเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึงตัวเมือง ย่านชุมชนการค้า และตรงต่อไปยังหาดต่าง ๆ ซึ่งการใช้แพขนานยนต์บรรทุกรถได้น้อย มีจำนวนและเวลาการให้บริการจำกัด ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน

กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้ กรมทางหลวงชนบท ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา บรรเทาปัญหาจราจรที่ล่าช้าบริเวณทางเชื่อมเกาะระหว่างตำบลเกาะกลางและตำบลเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และกระจายความเจริญ สู่ท้องถิ่นและภูมิภาค สนับสนุน และอำนวยความสะดวกทาง ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่ง และแก้ไขปัญหาจราจร ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

11

โดยเป็นการก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อ มีแนวเส้นทางโครงการ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 (กม.ที่ 26+620) ตำบลเกาะกลาง ไปบรรจบกับทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ตำบลเกาะลันตาน้อย ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 2,200 เมตร ส่วนของสะพานเป็นการก่อสร้างในรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) มีความยาวของสะพาน 1,920 เมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,854 ล้านบาท โดยผ่านการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (คชก.) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 เปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2569

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและภาคการขนส่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเกาะลันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันการเดินทางไปยังเกาะลันตาต้องใช้แพขนานยนต์ซึ่งมีความล่าช้าและค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับ มีข้อจำกัดด้านปริมาณการบรรทุกและช่วงเวลาการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกด้วย.

ที่มา: สำนักข่าวไทย