Admin 15 มี.ค. 2565

คาดน้ำทะเลริมฝั่ง “สหรัฐฯ” สูง 1 ฟุต ปี 2050 เสี่ยงภัยพิบัติ - น้ำท่วมรุนแรง

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจทำให้ระดับน้ำทะเลรอบสหรัฐสูงขึ้น 1 ฟุตภายในปี 2050 ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งเกิดน้ำท่วมสูง

1

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งสูงขึ้นทั่วโลก จากข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์ พบว่า NOAA หรือ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐ คาดการณ์ ในอีก 28 ปีข้างหน้าหรือภายในปี 2050 ระดับน้ำทะเลรอบสหรัฐจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 ฟุต แต่ในอดีต การที่น้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง 1 ฟุตนั้นต้องใช้เวลากว่า 100 ปี มีการคาดการณ์ว่า พื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐ โดยเฉพาะหลุยเซียน่า เท็กซัส มิสซิสซิปปี้ จะเจอกับปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ฟุตครึ่ง นอกจากนี้หลายพื้นที่ทางด้านตะวันออก เช่น เวอร์จิเนีย นอร์ธ แคโลไรน่า หรือ เซาธ์ แคโลไรน่า ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันในอีก 28 ปีข้างหน้า ทำให้พื้นที่ทั้งหมดนี้อาจเกิดปัญหาน้ำชายฝั่งได้ และเมื่อเกิดพายุพัดถล่มก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมสูง สำหรับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น มีหลายด้าน ทั้งส่งผลต่อประชากร ที่อาศัยบนเกาะขนาดเล็ก เพราะว่า จะทำให้มีที่ดินน้อยลง ทำให้แหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำจืดเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยงมีผลกระทบทางอ้อมด้วย คือ การชะล้างพังทลายของดินก็เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำ ก็จะระบายได้น้อยลง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมสูง สำหรับรายงานชิ้นนี้ของ NOAA ถือเป็นการตอกย้ำว่า ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเร็วกว่าหลายปีก่อนที่ได้ประเมินไว้

ที่มา: TNN ONLINE