Admin 11 มี.ค. 2565

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ใช้โดรนบินถ่ายภาพชาวประมงจับหอยผิดกฎหมาย

1

10 มี.ค.2565 - ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จว.สป. สทช.2 ศูนย์ปราบปรามประมงทะเล สป. และผู้นำชุมชนบ้านคลองบางเสาธง ใช้อุปกรณ์ Drone ขึ้นบินสำรวจทางอากาศ บันทึกภาพปัญหาเรือประมงพื้นบ้านทำการประมงคราดหอยโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ที่บริเวณชายฝั่งทะเลคลองบางเสาธง ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้รับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจพบเรือทำการประมงผิดกฎหมายจำนวน 7 ลำ มีการใช้เครื่องมือประมงชนิด เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 โดยเ จ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกภาพผู้กระทำผิด และพฤติกรรมการกระทำผิดไว้ได้อย่างชัดเจน ในการนี้ จะได้รวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดี และให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ตามที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีเรือคราดหอยลักลอบเข้ามาทำการประมง ในเขตหวงห้ามทะเลชายฝั่ง ซึ่งอุปกรณ์การทำประมงที่ใช้นั้น สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่งเป็นอย่างยิ่ง โดยเจ้าหน้าที่จะร่วมกันกวดขัน และป้องปราม มิให้มีการกระทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงส่วนใหญ่ต่อไป

ที่มา: ไทยโพสต์