Admin 28 ม.ค. 2565

จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบนิเวศหญ้าทะเล-ปะการัง ชายฝั่งระยอง หลังน้ำมันดิบรั่ว พบยังปกติ

1

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบนิเวศหญ้าทะเลและปะการัง และชายฝั่งจังหวัดระยอง หลังจากได้รับแจ้งข่าวน้ำมันดิบรั่วไหล จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

7

ผลการตรวจสอบพื้นที่แนวปะการัง 5 สถานี โดยวิธี Line intercept transect บริเวณอ่าวพร้าว และวิธี Spot check บริเวณเขาแหลมหญ้า อ่าวปลาต้ม อ่าวกิ่วใน และอ่าวลุงดำ ในเบื้องต้นพบว่าแนวปะการังมีสภาพปกติ ยังไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการังและในมวลน้ำทะเล นอกจากนั้น ทำการตรวจสอบแหล่งหญ้าทะเล 2 สถานี ได้แก่ เขาแหลมหญ้า และอ่าวบ้านเพ เบื้องต้นพบว่าแหล่งหญ้าทะเลเป็นปกติ ยังไม่พบคราบน้ำมันผิวน้ำทะเล และบนผิวใบหญ้าทะเล ทั้งนี้ ยังทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศปะการัง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ อ่าวพร้าว อ่าวกิ่วใน และอ่าวลุงดำ และตรวจสอบชายหาดตั้งแต่หาดแสงจันทร์ถึงหาดแม่รำพึง รวมระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร พบว่าน้ำทะเลมีสภาพเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันบนผิวน้ำและชายหาด และไม่พบสัตว์น้ำตาย โดยคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ปะการังและการนันทนาการ)

ที่มา: มติชน