Admin 24 ม.ค. 2565

พะยูนอวดโฉมที่เกาะลิบง ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ ไม่รบกวน

9

นักท่องเที่ยวดีใจ ได้เจอพะยูนหลังจากที่ชาวประมงพื้นบ้านบอกว่ามีพะยูนเข้ามาเล็มหญ้าทะเลอยู่ใกล้ๆหอชมพะยูน หน้าเขาบาตู พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านบาตูบูเต๊ะ เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จึงได้เดินขึ้นหอชมพะยูน และผู้ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวรักษ์ลิบง ได้นำโดรนบินขึ้นเพื่อถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ซึ่งถือว่า ลดการรบกวนการกินหญ้าทะเลของพะยูน

ทั้งนี้เกาะลิบงเป็นเกาะที่มีพะยูนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่จะว่ายน้ำเข้ามาหาหญ้าทะเลกินเป็นอาหารซึ่งจะมีมาให้เห็นทุกวัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักท่องเที่ยวจะโชคดีที่จะได้เห็นหรือเปล่า ทั้งนี้ชาวบ้านบนเกาะลิบง รวมทั้งชาวประมงพื้นบ้านจะขับเรืออย่างระมัดระวังในการออกไปหาปลา หรือนำนักท่องเที่ยวออกจากเกาะเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการรบกวนการเข้ามาหาหญ้าทะเลของพะยูนและยังช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมอนุรักษ์พะยูนเพื่อให้เป็นสัตว์ทะเลประจำถิ่นของจังหวัดตรัง ให้คงอยู่สืบไป

นายอานนท์  กิ่งเกาะยาว ผู้ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยว รักษ์ลิบง กล่าวว่า ขณะที่ตนเองกำลังมาส่งนักท่องเที่ยวบริเวณหอชุมพะยูนก็ได้มีชาวประมงพื้นบ้านบอกว่ามีพะยูนว่ายน้ำเข้าเล็มหญ้าทะเลหน้าเขาบาตู ใกล้ๆฝั่งจึงได้นำโดรนบินเก็บภาพมาให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกัน และเป็นการไม่รบกวนพะยูนด้วย.

ที่มา: ไทยโพสต์