Admin 25 ธ.ค. 2564

ทัพเรือประมงจะนะยืนยันทำ SEA นิคมอุตสาหกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วม

ทัพเรือประมงจะนะจัดงานเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ SEA เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าฯ อ.จะนะ จ.สงขลา ยืนยัน SEA ต้องปลอดจากอำนาจรัฐ-ทุน ต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิชุมชน กระจายรายได้

7

วันนี้ (24 ธ.ค.) เวลา 13.30 น. ที่ชายหาดบ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา กลุ่ม "ทัพเรือประมงจะนะ" ได้จัดงานเพื่อออกมายืนยันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนา หรือ SEA แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ ซึ่งจะมีทั้งการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 โรงไฟฟ้า และนิคมอุตสาหกรรม โดยในงานมีการอ่านแถลงการณ์ พูดคุยกันในกลุ่มใหญ่ ก่อนจะแบ่งกลุ่มย่อยล้อมวงเพื่อบอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับการชุมนุมที่ผ่านมา และระดมความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเห็นในการขับเคลื่อน SEA ว่าคืออะไร

สำหรับแถลงการณ์ทัพเรือประมงพื้นบ้านนั้น เป็นแถลงการณ์เรื่อง ?ยืนยัน SEA ต้องแบบมีส่วนร่วม? ระบุว่า ความสำเร็จที่ได้มาจากการร่วมแรงกายแรงใจของทุกภาคส่วนทำให้รัฐบาลตกลง SET ZERO นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เริ่มต้นใหม่ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนา หรือ SEA คืนอำนาจกำหนดทิศทางการพัฒนาให้พี่น้องจะนะ ถือได้ว่าเป็นชัยชนะร่วมกันของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ แต่เป็นชัยชนะระหว่างทาง เรายังมีภารกิจร่วมกันต่อไป

ทัพเรือประมงพื้นบ้านจะนะ และพี่น้องชาวประมงละแวกใกล้เคียงจึงฝ่าคลื่นลมในฤดูมรสุมออกมาแสดงตัวอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่า 1.SEA ต้องหลุดพ้นจากอำนาจรัฐและทุน เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่รอบด้าน และต้องตั้งอยู่บนหลักการ มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกระดับ และ 2.SEA ต้องเป็นการแสวงหารูปแบบการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรและระบบนิเวศของ อ.จะนะ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยรูปแบบการพัฒนาจะต้องก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิชุมชน และเกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมแก่ประชาชนชาวจะนะและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

"ทัพเรือประมงพื้นบ้านตระหนักดีว่า การปกป้องจะนะ คือการปกป้องสิทธิชุมชน ปกป้องทรัพยากรของมวลมนุษยชาติ และปกป้องการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นหลักการสากล พวกเราจึงขอประกาศว่า ไม่ว่าพวกเราจะตายไปอีกกี่รุ่น ลูกหลานของพวกเราจะร่วมสืบสานการสถาปนาอำนาจประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาต่อไปตราบนานเท่านาน"

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์