Admin 15 ธ.ค. 2564

'วราวุธ' ห้ามนำเรือใหญ่เข้าไปจุดดำน้ำ ให้ใช้เรือเล็กส่งแทน เตือนจับจริง-ปรับจริง

'วราวุธ' ห้ามนำเรือใหญ่เข้าไปในจุดดำน้ำ ให้ใช้เรือเล็กส่งแทน เตือนจับจริง-ปรับจริง มาตรการรักษาความปลอดภัยนักดำน้ำและแนวปะการัง

1

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก TOP Varawut ? ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา กรณีการห้ามนำเรือใหญ่เข้าจุดดำน้ำว่า เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตนักท่องเที่ยว และรักษาแนวปะการัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกมาตรการใหม่มาบังคับใช้กับบริษัทท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจพานักท่องเที่ยวดำน้ำชมแนวปะการังใต้ทะเล

จากเดิมที่เคยมีการใช้เรือขนาดใหญ่เข้าไปส่งถึงจุดดำน้ำ แต่จากนี้ไปตามมาตรการใหม่ บริษัทนำเที่ยวจะต้องขนถ่ายนักดำน้ำลงเรือเล็ก ก่อนนำมาส่งและรับที่จุดดำน้ำ ไม่อนุญาตให้นำเรือใหญ่เข้ามารับ-ส่งอีกต่อไป เพราะเรือใหญ่ที่มีกำลังเครื่องยนต์ และใบพัดขนาดใหญ่ นอกจากจะรบกวนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามแนวปะการังแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อนักดำน้ำกลุ่มอื่นๆ ด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่ละเมิดมาตรการ กรมอุทยานฯ ได้เรียกกัปตันเรือมาอบรมและแจ้งความผิดให้ทราบ พร้อมดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กรณีเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 20 ประกอบกับมาตรา 47 โดยมีข้อกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการ ดังนี้ กระทำความผิดครั้งที่ 1 ปรับ 5,000 บาท และว่ากล่าวตักเตือนการกระทำผิด กระทำความผิดครั้งที่ 2 ปรับ 20,000 บาท และระงับพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 30 วัน และกระทำความผิดครั้งที่ 3 ปรับ 100,000 บาท และเสนอเพิกถอนใบอนุญาต

"จึงขอเรียนมา เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายรับทราบ และขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปดำน้ำ ชมความงามท้องทะเลไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมผู้ประกอบการด้วย" นายวราวุธ ย้ำเตือน

ที่มา: ข่าวสด