Admin 22 ก.ย. 2564

น่ายินดี! ธรรมชาติฟื้นตัวที่ อช. หมู่เกาะชุมพร พบ "หญ้าทะเล" หนาแน่นขึ้นกว่า 80%

2

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ธรรมชาติฟื้นตัวที่ อช. หมู่เกาะชุมพร พบหญ้าทะเลชนิดหญ้าใบมะกรูดในพื้นที่ใหม่จำนวน 2 แปลง และมีความหนาแน่นปกคลุมร้อยละ 80 ของพื้นที่ เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์รูปพร้อมข้อความ อช.หมู่เกาะชุมพร ร่วมกับกลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางสำรวจแปลงหญ้าทะเลพบขึ้นหนาแน่นกว่า 80 %

นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร รายงานว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้ร่วมกับกลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ออกปฏิบัติงานสำรวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะหนู เกาะแมว เกาะยุ้ง และเกาะกุลา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบแหล่งหญ้าในพื้นที่ใหม่จำนวน 2 แปลง มีพื้นที่กว่า 10 ไร่ บริเวณเกาะกุลา เป็นหญ้าทะเลชนิดหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) ขึ้นอย่างหนาแน่นบนพื้นทราย ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่

3

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร แรกเริ่มใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติหาดทรายรี ต่อมาได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ครอบคลุมพื้นที่ 198,125 ไร่

ที่นี่เป็นแหล่งดำน้ำชื่อดังอย่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเลเกาะหลักง่ามแล้ว ภายในอุทยานฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าในสนใจอีกหลากหลาย อาทิ เกาะง่ามเล็ก เกาะง่ามใหญ่-ฝ่ามือพระพุทธเจ้า เกาะมาตรา เกาะทะลุ เกาะทองหลวง เกาะมะพร้าว ที่สามารถดำน้ำตื้นได้ โดยจะมีชมรมเรือท่องเที่ยวของชาวบ้านมาให้บริการ หรือจะเป็นการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติก็ได้

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์