Admin 21 ก.ย. 2564

มาแล้ว! แม่เต่าตนุขึ้นวางไข่ชายหาดบ้านบ่อดาน​ จนท.รีบเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัย

1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  เวลา 24.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ว่ามีราษฎรพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบแม่เต่าตนุ กำลังคลานลงสู่ทะเล เจ้าหน้าที่จึงทำการวัดร่องรอยขนาดพายหน้ากว้าง 100 ซม. อกกว้าง 40 ซม. และทำการขุดจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 68 ซม. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ได้ 3.8 ซม. ตำแหน่งวางไข่ พิกัด 418847 E 921253 N  พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึงและบริเวณใกล้เคียงมีต้นไม้หนาแน่น  จึงทำการย้ายไข่เต่าทั้งหมด จำนวน 42 ฟอง ไปฟักในคอกหลุมฟักไข่ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งแม่เต่าทะเลได้ขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และ ประสานนักวิชาการจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน เพื่อทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ติดตามการพัฒนาการของไข่เต่า และร่วมเฝ้าระวังติดตาม ดูแลการฟักไข่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป

ที่มา: บ้านเมือง