Admin 13 ส.ค. 2564

กรมเจ้าท่า ทุ่มงบ 90 ล้าน ปรับโฉม'ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม' หนุนท่องเที่ยว จ.ระยอง

3

12 ส.ค.2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.)เปิดเผยว่าได้ สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ดำเนินการปิดท่าเรือไม่ให้ใช้งานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังกรมเจ้าท่า ให้เข้าสำรวจออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือทดแทนท่าเรือเดิมโดยเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามปัจจุบันท่าเรืออ่าวมะขามป้อมเป็นท่าเรือสาธารณะเพียงแห่งเดียวในอำเภอแกลง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมลงเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะมันนอก เกาะมันกลาง เกาะมันใน และเกาะใกล้เคียงในพื้นที่ จังหวัดระยอง พบว่าพื้นที่ท่าเรือบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรมตามการใช้งานซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมเสนอของบประมาณปี 2565

ทั้งนี้เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ได้ท่าเรือใหม่ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สามารถรองรับกิจกรรมด้านการประมง ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 90 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540 วัน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการในการส่งเสริมความปลอดภัยและการท่องเที่ยวทางน้ำ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลง จังหวัดระยองจะถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหล่ไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมตอบสนองนโยบายภาครัฐ เร่งผลักดันปรับปรุงท่าเรือให้มีมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สำหรับท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แต่เดิมกรมประมงได้ก่อสร้างไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายหลังได้ยกให้เทศบาลตำบลสุนทรภู่ดูแล มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเรือประมงขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวลงเรือที่ท่าเรือดังกล่าวเพื่อไปท่องเที่ยวยังเกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก ซึ่งเกาะมันในเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยงานที่ต้องการจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการฯ ต้องมาใช้บริการท่าเทียบเรือแห่งนี้ ลักษณะท่าเรืออ่าวมะขามป้อม เป็นท่าเรือคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวที สะพานท่าเรือมีขนาด 3x100 เมตร หน้าท่าเรือมีขนาด 7x21 เมตร ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรมตามระยะเวลาการใช้งาน

ที่มา: ไทยโพสต์