Admin 2 ส.ค. 2564

ตรวจจับซากเรืออับปาง ที่พื้นมหาสมุทรจากอากาศ

1

Credit : National Oceanic and Atmospheric Administration

การค้นหาซากเรืออับปางจัดเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจในอดีตที่ผ่านมาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้า การอพยพ การสงคราม แต่การค้นหาทางแหล่งโบราณคดีใต้น้ำนั้นมีราคาแพงและอันตราย ดังนั้น วิธีที่เข้าท่าเข้าทีกว่าก็คือการทำแผนที่เรือที่จมใต้สมุทรทั้งหมดในพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้นหาซากเรืออย่างโดรนใต้น้ำหรือนักประดาน้ำ

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาก็มีการทำงานในสาขาโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีนักวิจัยที่ค้นหาซากเรือได้อาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ของกองทัพเรือสอนคอมพิวเตอร์ว่าซากเรืออับปางเป็นอย่างไร จนสามารถจำแนกซากเรือจมที่พื้นมหาสมุทร จากการตรวจจับโดยเครื่องบินและเรือบนพื้นผิวน้ำ แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นนั้นแม่นยำถึง 92% ในการค้นหาซากเรือจมที่มีข้อมูลกันอยู่ในฐานข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ ในสหรัฐฯ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก เพื่อค้นหาซากเรือจมที่ไม่รู้จักหรือไม่อยู่ในแผนที่

วิธีการใหม่ในการค้นคว้าด้านโบราณคดีใต้น้ำดังกล่าว ยังสามารถขยายออกไปเพื่อค้นหาลักษณะทางโบราณคดีใต้น้ำประเภทอื่นๆได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ประติมากรรม และเครื่องบิน.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์