Admin 30 มิ.ย. 2564

เต่าวางไข่ต่อเนื่องรังที่ 11 บนเกาะทะลุ

1

วันที่ 29 มิ.ย. นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี ได้รับรายงานจาก นายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ขณะลาดตระเวนการขึ้นวางไข่ของเต่าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระ แต่ไม่พบตัวแม่เต่ากระ บริเวณอ่าวเทียน พิกัด 47 P 560261 E 1223931 N ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)

เจ้าหน้าที่จึงทำการขุดหลุมรังไข่ ขนาดหลุมความกว้าง 25 เซนติเมตร ความลึก 40 เซนติเมตร วัดร่องรอยของพายได้ 50 เซนติเมตร มีจำนวนไข่ทั้งหมด 185 ฟอง จึงทำการย้ายรังไปไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยจากสัตว์ที่จะเข้ามากินไข่เต่าและน้ำทะเลที่อาจท่วมถึงในช่วงเวลาน้ำทะเลขึ้นสูง โดยนับเป็นรังที่ 11 ที่เต่าวางไข่บนเกาะทะลุอย่างต่อเนื่องภายในไม่ถึงเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ "เต่ากระ" ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Eretmochelys imbricata (Linnaeus,1766) เป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และจัดอยู่ใน Appendix 1 ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) ด้วย.

ที่มา: บ้านเมือง