Admin 2 มิ.ย. 2564

ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี

พบปะการังฟอกขาวจำนวนมากบริเวณชายหาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี ช่วงสะพานสุดขอบฟ้า ซึ่งเกิดจากสภาวะน้ำลงต่ำสุด และเกิดจากอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนแปลงร้อนขึ้น

1

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณชายหาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี ช่วงสะพานสุดขอบฟ้า ซึ่งปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ว่าปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ จากภาพที่เห็นพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีสัตว์ทะเลน้อยใหญ่อาศัยอยู่ โดยเฉพาะหอยมือเสือ ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ โดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ จนทำให้ผู้ที่พบเห็นภาพดังกล่าว ต่างพากันมาถ่ายรูป เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก

2

ในขณะเดียวกัน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ลงมาเก็บข้อมูล เพื่อทำวิจัยในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ หากปะการังตาย โครงสร้างข้างล่างเปลี่ยนไปหมด สิ่งมีชีวิตจะน้อยลง สาหร่ายจะมากขึ้น อาจทำให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม มนุษย์อย่างเราช่วยได้ คือเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องขยะ เรื่องของการประหยัดพลังงานและน้ำเสีย ซึ่งช่วยได้ทั้งหมด เราทุกคนสามารถทำได้

ที่มา: ThaiPBS NEWS