Admin 24 พ.ค. 2564

อุทยานอ่าวสยาม-มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลฯ พบหลุมไข่เต่ากระรวม 148 ฟอง ก่อนย้ายไปอนุบาลจุดปลอดภัย

พบหลุมไข่เต่ารังที่ 2 อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ลาดตระเวนพบหลุมไข่เต่ากระรวม 148 ฟอง ก่อนย้ายเพื่อนำไปอนุบาลในจุดที่ปลอดภัย


1

วันที่ 22 พฤษภาคม  นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 06.23 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่ากระในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

2

จากการลาดตระเวนพบร่องรอยการขึ้นวางไข่แต่ไม่พบแม่เต่ากระ บริเวณอ่าวเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) จึงสำรวจบริเวณโดยรอบ พบหลุมวางไข่ จึงทำการขุดหลุมรังไข่ เพื่อทำการย้ายรัง (รังที่ 2) จำนวนไข่ทั้งหมด 148 ฟอง วัดขนาดรอยพายได้ 75 เซนติเมตร ความกว้างของหลุม 20 เซนติเมตร ความลึกของหลุม 43 เซนติเมตร ห่างจากน้ำทะเล 18 เมตร และเพื่อความปลอดภัยจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังจุดอนุบาล ฯ ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: มติชน