Admin 5 พ.ค. 2564

สุดประทับใจ! 'ลูกเต่าตนุ'ฟักออกจากไข่ 50 ตัว ปล่อยทะเลคืนสู่ธรรรมชาติ

1

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หน.ศคท.จว.ปข.) ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ว่า เมื่อเวลา 06.30 น. ของวันนี้ พบลูกเต่าตนุฟักออกจากไข่ บริเวณชายหาดวัดถ้ำเขาไม้รวก ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสัตวแพทย์ ศวบต. จึงได้ประสานงาน และให้รายละเอียดเรื่องวิธีการปล่อยลูกเต่าคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย และการจัดการหลุมไข่เต่าผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ร่วมกับ นายเกริกเกียจ ลาภอาภารัตน์ ประธานองค์กรประมงชุมชนพื้นบ้านโคกตาหอม นายอิทธิพล ยังผ่อง และ น.ส.ศิรประภา เกษมสุข เจ้าของเกษมสุขรีสอร์ท รวมทั้งชาวบ้านตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า

2

พบว่า มีไข่เต่าตนุทั้งหมด 88 ฟอง ลูกเต่าตนุฟัก 50 ตัว ลูกเต่าตนุตาย 1 ตัว ไข่ติดเชื้อรา และเน่าเสีย 26 ฟอง ไข่ยังไม่พร้อมฟัก 11 ฟอง ได้ฝังกลบไว้ในหลุมตามเดิม โดยได้ปล่อยลูกเต่าตนุกลับคืนสู่ทะเล จำนวน 50 ตัว ซึ่งเป็นภาพที่สุดประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: แนวหน้า