Admin 21 เม.ย. 2564

อุทยานสั่งปิด "อ่าวพังงา" ชั่วคราวป้องกันโควิด-19 ระบาด

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ปิดอ่าวพังงาเป็นการชั่วคราว 22-30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ขณะที่เรือนำเที่ยวจอดสนิท


1

วันนี้ (20 เม.ย.) นายศรายุทธ ตันเถียร หน.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ของจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น และจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1068/2564 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 24)

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ทุกแหล่งเป็นการชั่วคราว "ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง"

ทั้งนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ยังคงเปิดให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัดขณะที่บริเวณท่าเทียบเรือสุระกุล ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นจุดให้บริการของเรือนำเที่ยวในพื้นที่กว่า 200 ลำ ทำให้เรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต้องจอดสนิท ร้านค้าขายของที่ระลึกปิดตัว ทำให้บรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์