Admin 7 เม.ย. 2564

"หอยชักตีน" กำลังแย่แห่จับกิน-ขาย ทำราคาดี เร่งเพาะขยายพันธุ์

หวั่นหอยชักตีนหมดจากทะเลอันดามัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เพาะพันธุ์หอยชักตีนปล่อยสู่ธรรมชาติ พร้อมถ่ายทอดความรู้ และขายลูกพันธุ์ให้ผู้สนใจ

1

หอยชักตีน หรือหอยสังข์กระโดด ซึ่งเป็นอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของพื้นที่จังหวัดอันดามัน เป็นหนึ่งในเมนูอาหารทะเลจานเด็ดชูโรง ที่ได้รับความนิยมทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทำให้มีการจับหอยชักตีนจากธรรมชาติจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์หอยชักตีนได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์จำนวนมาก ทั้งหอยขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทำให้เริ่มขาดแคลนพันธุ์หอยที่จะเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา จึงได้ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงหอยชักตีนขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์หอยชักตีนน่าเป็นห่วงเนื่องจากหอยชักตีนจากธรรมชาติถูกจับจำนวนมาก ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ หอยชักตีนอาจจะหมดไปจากทะเลอันดามันได้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา จึงได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากหอยชนิดนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

2

ทางศูนย์ฯ จะนำพ่อพันธ์แม่พันธุ์หอยชักตีน ขนาดสมบูรณ์มาจากธรรมชาติ จากนั้นนำมาเลี้ยงจนวางไข่ หลังฟักตัวจะนำลูกหอยชักตีนมาอนุบาลให้ลูกหอยกินพวกนิดเชียร์ หรือแพลงก์ตอนที่ได้จากน้ำเลี้ยงปลาทะเล หรือเต่าทะเลภายในศูนย์ เมื่อลูกหอยอายุ 45 วัน จะมีขนาดราว 1 เซนติเมตร ถือเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อ ในราคาตัวละ 1 บาท ขณะที่บางส่วน ศพช.พังงา ก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย

ส่วนหอยชักตีนที่ศูนย์ฯ ทำการเลี้ยงต่อหลัง 45 วัน จะนำไปเลี้ยงในบ่อสาธิต เริ่มให้ลูกหอยกินอาหารกุ้ง ที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนราว 30-40% ประมาณ 6 เดือน หอยชักตีนก็จะโตขนาดประมาณ 5 ซม. เกษตรกรสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายได้ ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150 บาท ตกราว 48-50 ตัว ต่อกิโลกรัม แต่สำหรับ ศพช.พังงา เมื่อหอยโตได้ขนาดก็จะนำมาเพาะพันธุ์ต่อ เพราะบางช่วงพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีนจากธรรมชาติค่อนข้างหายาก สำหรับผู้ที่สนใจพันธุ์หอยชักตีน ติดต่อได้ที่ ศพช.พังงา 06-5048-7015 หรือ 08-9039-1852

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์