Admin 5 เม.ย. 2564

เกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติปะการังปล่อยไข่บริเวณเกาะมาตรา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ซึ่งหาดูยากและมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

6 7

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร ได้รายงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรพบไข่ปะการังลอยตามผิวน้ำบริเวณเกาะมาตรา หลังทำการเฝ้าระวังและรอเวลาจนกระทั่งพบไข่ปะการังลอยออกมาที่เป็นปะการังสมองร่องเล็ก โดยเป็นปรากฏการณ์ปะการังปล่อยไข่สามารถมองเห็นไข่ของปะการังที่ถูกปล่อยออกมาได้ด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเม็ดสีชมพูสีแดง ขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงหัวค่ำเวลาประมาณ 19.00 - 21.00 น. แล้วจะใช้เวลาปล่อยออกมาไม่นานเพียง 15 นาทีเท่านั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูยากและมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ ปะการังสามารถสืบพันธุ์ได้ 2 แบบ คือ แบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ โดยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดขึ้นเมื่อปะการังเติบโตเต็มที่แล้วทำการปล่อยไข่และเสปิร์มออกมาผสมกันในน้ำ เกิดเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่า "พลานูลา" ซึ่งตัวอ่อนเหล่านี้จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำจนกว่าจะลงเกาะในพื้นแข็งที่เหมาะสม อาจเป็นก้อนหินหรือซากปะการังแล้วเจริญเติบโตเป็นปะการังต่อไป ส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ จะเป็นการแตกหน่อและขยายโคโลนีไปตามรูปร่างลักษณะของปะการังแต่ละชนิด

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อุทยานเเห่งชาติหมู่เกาะช้างได้เฝ้าติดตามการปล่อยไข่ของปะการังเช่นกัน โดยพบปะการังสมองร่องเล็ก ปะการังโขด และปะการังช่องเหลี่ยมหลายโคโลนีปล่อยไข่ออกมาเพื่อสืบพันธุ์ในปริมาณน้ำจำนวนมาก สามารถมองเห็นไข่ของปะการังที่ถูกปล่อยออกมาได้ด้วยตาเปล่า พร้อมมีการปล่อยสเปิร์มของปะการังโขดที่เป็นสีขุ่นๆ

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์