Admin 5 เม.ย. 2564

พบแม่เต่าตนุ รีบคลานขึ้นวางไข่ชายหาดศูนย์ฝึกทร. คาดปวดท้องทนไม่ไหว

พบแม่เต่าตนุ ตัวใหญ่ คลานขึ้นขุดหลุมวางไข่ ปลายหาดแหลมขาม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ของทร. ที่บางเสร่ ชลบุรี คาดปวดท้องมากทนไม่ไหว รีบไข่รีบกลบแล้วคลานลงทะเล นับได้ 116 ฟอง นำไปเพาะฟักที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล คาด 1-2 สัปดาห์ แม่เต่าตัวเดิมจะขึ้นวางไข่อีก

1

วันที่ 3 เม.ย. น.อ.ไพบูลย์ ม้วนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ (ศอพต.ทร.) ได้รับแจ้งว่าพบแม่เต่าตนุขนาดใหญ่กำลังวางไข่ บริเวณปลายหาดแหลมขาม ชายหาดศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงมอบหมายให้ ร.อ.มโนมัย ทุมมณี เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ นำเจ้าหน้าที่เดินทางมายังพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง

พบแม่เต่าตนุ น้ำหนักประมาณ 200 กก. ยาวประมาณ 1 เมตร กำลังวางไข่อยู่บริเวณชายหาด หลังวางไข่เสร็จ แม่เต่าได้ใช้เท้าทั้งสองข้างด้านหน้าคุ้ยทรายเพื่อฝังกลบไข่เต่าและใช้หน้าอกตบทรายให้แน่น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนคลานลงสู่ท้องทะเล ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากแม่เต่าตนุคลานลงสู่ท้องทะเลแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ (ศอพต.ทร.) ที่มีความเชี่ยวชาญ ได้เข้าเก็บไข่เต่านับได้จำนวน 116 ฟอง นำมาเพาะฟัก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อไป

2

จากการสอบถาม ร.อ.มโนมัย ทุมมณี เผยว่า แม่เต่าคงอั้นไม่ไหวจึงคลานขึ้นมาเพื่อวางไข่ ซึ่งตามหลักวิชาการแล้ว แม่เต่าจะขึ้นวางไข่นั้น จะต้องอยู่ห่างจากชายหาดไม่ต่ำกว่า 10 เมตร จากเหนือแนวน้ำทะเลขึ้นสูงสุด เพื่อให้ธรรมชาติดูแล โดยไม่ให้น้ำท่วมรังไข่ที่มาฟัก ซึ่งน่าจะเป็นการวางไข่ครั้งแรก และอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ตามธรรมชาติแล้ว แม่เต่าจะต้องขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง ณ ที่เดิมแห่งนี้ เนื่องจากใน 1 ฤดูกาล แม่เต่าสามารถวางไข่ได้ 3-5 ครั้ง แม่เต่าสามารถเก็บน้ำเชื้อตัวผู้ได้ค่อนข้างมาก ทิ้งระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ก็จะกลับขึ้นมาวางไข่อีก ซึ่งก็แปลกใจเพราะตามปกติแล้วแม่เต่าจะขึ้นวางไข่ ณ จุดเดิมที่เกิด เพราะจำแหล่งกำเนิดที่เขาเกิดได้ตาม เกาะต่าง ๆ

"แต่แม่เต่าตัวนี้ทราบจากเจ้าหน้าที่ สาเหตุที่ขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณชายหาดแห่งนี้ น่าจะเกิดจากการอั้นไม่ไหวแล้ว จึงได้ขึ้นมาวางไข่ ซึ่งตามปกติแล้วแม่เต่าจะเลือกพื้นทรายที่ละเอียดและมีความชุ่มของน้ำ แต่แม่เต่าตัวนี้ คลานขึ้นมาได้ไม่เท่าไรก็ขุดหลุมวางไข่เลย ตอนนี้คงต้องเฝ้าระวังประมาณ 1-2 สัปดาห์ แม่เต่าตัวเดิมคงขึ้นมาวางไข่อีกแน่นอน"

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์