Admin 29 มี.ค. 2564

ปะการังเกาะยูง อุทยานหมู่เกาะพีพีฟื้นตัวดี หลังปิดห้ามเข้าไปท่องเที่ยว

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี เผยหลังปิดเกาะยูง ทำให้ปะการังฟื้นตัวดีมาก ทั้งปะการังเขากวางและปะการังโขด ปิดต่อยังไม่เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวได้ ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ

1

นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากวันที่ 30 มีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ที่ถูกทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก บริเวณเกาะยูง หมู่เกาะพีพี เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี หมู่ที่ 8 บ้านแหลมตง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ด้านทิศตะวันออกมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ในแต่ละวันจะมีเรือนำนักท่องเที่ยวเข้าไปทำกิจกรรมดำน้ำตื้น กิจกรรมบนชายหาด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการังโดยส่วนใหญ่ ซึ่งยังไม่รวมไปถึงผลกระทบด้านเรือที่นำนักท่องเที่ยวเข้าบริเวณชายหาดในช่วงน้ำลงทำให้ปะการังเกิดความเสียหายเนื่องจากเรือชนแนวปะการัง รวมไปถึงการทิ้งสมอเรือ

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลทำให้แนวปะการังตรงบริเวณที่มีการเข้ามาใช้ประโยชน์เสื่อมโทรม สามารถวัดได้จากการพบเศษปะการังที่แตกหัก เสียหาย และพบร่องรอยจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งการปิดเกาะยูงในครั้งนี้เพื่อต้องการฟื้นฟูแนวปะการังให้มีการฟื้นตัวเองไปตามธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงปะการังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาวิจัย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง เพื่อให้แนวปะการังมีความสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

2

ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาวิจัย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เกาะยูงร่วมกันดำน้ำสำรวจแนวปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก ซึ่งในทุกๆ 6 เดือนจะต้องมีการสำรวจแนวปะการังดังกล่าว พร้อมถ่ายภาพและคลิปวิดีโอนำมาเปรียบเทียบภาพถ่ายในแต่ละปี ปรากฏว่าด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือพบว่ามีสถานภาพแนวปะการังทั้งหมด 0.1017 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปะการังเขากวางและปะการังโขด ขึ้นปกคลุมคิดเป็นร้อยละ 60.28 มีการความเจริญเติบโตสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด มีความสวยงามมากหาดูได้ยากในกลุ่ม 5 จังหวัดทะเลอันดามันในยุคปัจจุบัน

ขณะนี้เกาะยูง หมู่เกาะพีพี เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ยังเป็นพื้นที่ปิดห้ามไม่ให้เข้าไปทำกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภท ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น ในช่วงที่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท อย่านำนักท่องเที่ยวเข้าไปทำกิจกรรมในบริเวณเกาะยูงอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษหนักมาก

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์