Admin 18 มี.ค. 2564

ทช. ตรวจสอบ "ก้อนน้ำมัน" ที่หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด ไม่กระทบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

3

เมื่อวานนี้ (16 มีนาคม 2564) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ในเบื้องต้นไม่พบคราบน้ำมัน แต่พบก้อนน้ำมันดินเกยหาดทรายแก้ว บริเวณท่าเรือไปทางทิศตะวันออกของหาด ระยะทาง 350 เมตร (แนวเส้นสีแดง) ความหนาแน่น 5.1005 กรัม/ตารางเมตร

จากนั้นได้เก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป 3สถานี (SM1-SM3) พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเลชายฝั่งประเภทที่ 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และเพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)

4

กรม ทช. รายงานด้วยว่า ได้สัมภาษณ์ นายอิทธิกร สุขกระจ่าง ผู้ประกอบการ ทราบว่าพบคราบน้ำมันลอยมากับถุงขยะในช่วงสายๆ และก่อนหน้านี้พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดในลักษณะเดียวกัน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม และ 5มีนาคม 2564 ทั้งนี้ เคยพบก้อนน้ำมันดินบริเวณดังกล่าวในเดือนมกราคม 2564โดยไม่ทราบแหล่งที่มา สำหรับปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลอยู่ระหว่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์